netsh routing ip igmp delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, kde bude odstraněno používání směrovače protokolu IGMP nebo proxy serveru protokolu IGMP. Poznámky: Odstraní z rozhraní směrovač nebo proxy server protokolu IGMP určený názvem. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip igmp delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show staticservice
Zobrazí statické služby.
netsh routing ip autodhcp install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 delete address
Odstraní adresu IPv6 z rozhraní.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/delete/interface.htm
0.202
21954

Neben Schreiben, Löschen und Unbenennen würde ich auch noch gerne Kopieren überwachen?

 /

I do not like the color of the Desktop Sticky Note on the desktop!

 /

Date / time change command prompt, with examples, how to?

 /

Windows 8.1 / 10 Bibliotheken ausblenden, entfernen, löschen und hinzufügen, kann man das?

 /

Percentage usage of every file and directory on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

What is a tablet?

 /

Fonts Print Overview!

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /

Kann ich SmartScreen aktivieren und deaktivieren?

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

A digital desktop clock for Windows with various settings!

 /