netsh » routing » ip » igmp » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, kde bude odstraněno používání směrovače protokolu IGMP nebo proxy serveru protokolu IGMP. Poznámky: Odstraní z rozhraní směrovač nebo proxy server protokolu IGMP určený názvem. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / DELETE / INTERFACE


Quick - Link:
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show staticservice
Zobrazí statické služby.
netsh interface ipv6 delete address
Odstraní adresu IPv6 z rozhraní.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZe zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/delete/interface.htm
0.077
21954

Directory print!

Favorites in the Run dialog for Windows 11, 10, ... as an alternative!

Zip Ordner im Quad-Explorer einfacher behandeln auf Windows 11, 10, ...!

The category desktop clocks on Software OK!

Programme neu starten aus der Windows Taskleiste!

Images can be reduced by drag and drop!(0)