NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp delete interface ? Format: delete interface [name=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på en bestemt grænseflade, hvor brugen af en IGMP-router eller en IGMP-proxy skal fjernes. Bemærkninger: Fjerner en IGMP-router/proxy fra en angivet grænseflade. Eksempel: delete interface "LAN-forbindelse"

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip igmp delete interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Fjerner IGMP-router/proxy fra den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh routing ip ospf show areastats
Viser OSPF-omr?deoplysninger.
netsh p2p group db dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx show staticservice
Viser statiske tjenester.
netsh routing ip autodhcp install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IPv6-adresse fra en gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/delete/interface.htm

0.061

Use Internet Explorer 10 or 11 as the default browser in Windows 8, 8.1 and 10 (define)!

 /

The desktop icons or symbols in Vista are much too large!

 /

Auto create system restore points in Windows 8 / 10, how to enable/disable and/or adjust?

 /

Wie kann ich den PC Belastungstest beenden?

 /

Virus message TheAeroClock!

 /

Vorderseiten, Rückseiten Sortierung, Duplex PDF Scannen und Drucken!

 /

Als Standardbenutzer ohne Password ein Programm als Administrator ausführen!

 /

I have on the desktop a small black dot, what can I do?

 /