NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp delete interface ? Format: delete interface [name=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på en bestemt grænseflade, hvor brugen af en IGMP-router eller en IGMP-proxy skal fjernes. Bemærkninger: Fjerner en IGMP-router/proxy fra en angivet grænseflade. Eksempel: delete interface "LAN-forbindelse"

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip igmp delete interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Fjerner IGMP-router/proxy fra den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh routing ip ospf show areastats
Viser OSPF-omr?deoplysninger.
netsh p2p group db dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx show staticservice
Viser statiske tjenester.
netsh routing ip autodhcp install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IPv6-adresse fra en gr?nseflade.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/delete/interface.htm

0.061

Wie kann ich den Computernamen am Windows-7 Rechner ändern?

 /

How to reinstalling Windows 10 (reset, clear)?

 /

Do i have Windows 10 x86, x32 or x64 on my computer?

 /

How to open Device Manager in Windows-7 (start, run)?

 /

Wie kann ich die Windows-7 Aktivierungsaufforderung verhindern, oder aushebeln?

 /

How can i activate Windows-8 or 8.1 via phone system?

 /

Bei Windows 8.1/10 Schriftgröße und Schriftart ändern (Programme, Fonts)!

 /

Open the Disk-Management in Windows 8, 8.1 or 10?

 /