NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer IGMP-router/ -proxy og angiver global logføring. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ip igmp'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show all
Viser alle kategorier.
netsh routing ip nat add addressmapping
Tilf?jer en IP-adressetilknytning NAT-gr?nsefladens adressegruppe.
netsh interface portproxy add v4tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ip set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ip add wins
Tilf?jer en statisk adresse p? en WINS-server.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh routing ip igmp'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.124
15426

Windows 10 cannot right-click on the desktop!

 /

Q-Dir per Startparameter mit einem bestimmten Laufwerk Explorer Fenster starten?

 /

Again and again emails about my win and others with funny texts!

 /

For Windows 10, the sound settings are missing, why?

 /

Schnellansicht und Vorschau ändern Windows 10 (Schnellzugriff)!

 /

To properly print the contents of a directory in Windows 10!

 /

Changing the settings for mains operation and idle state!

 /

Background color and selection in Explorer and tree structure Win 10, 8.1, ...!

 /

Find and Open the Internet Options in MS Windows OS!

 /

What is Autodesk?

 /

Can I add batch-script action to Right Click menu of Explorer Windows (10, 8.1, 7.0)?

 /

Can I enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /