netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer IGMP-router/ -proxy og angiver global logføring. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ip igmp'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show all
Viser alle kategorier.
netsh routing ip nat add addressmapping
Tilf?jer en IP-adressetilknytning NAT-gr?nsefladens adressegruppe.
netsh interface portproxy add v4tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ip set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ip add wins
Tilf?jer en statisk adresse p? en WINS-server.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndringer til 'netsh routing ip igmp'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.14
15426

x86 and x32, what is what?

 /

Schonen Sie ihre Hardware am Rechner!

 /

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /

How to teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Win-7?

 /

Windows 8.1/10: The file associations on Metro applications are frustrating!

 /

Automatic Hide the Mouse Cursor ergo Pointer on Windows 10/8.1/7 ...!

 /

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

 /

Was sind Audiogeräte?

 /

AHCI for Windows 8.1 and 10 via storahci (activate, switch)!

 /

Simply type in bold, italic or underlined:

 /