NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set access - Bestemmer om klienter har afgang udover RAS-serveren. set addrassign - Angiver metoden, hvormed RAS-serveren tildeler IP-adresser til klienterne. set addrreq - Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser. set broadcastnameresolution - Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse af navnefortolkning ved hjælp af NetBIOS over TCP/IP. set negotiation - Angiver om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.

NETSH / RAS / IP / SET

netsh ras ip set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ip set dns
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
netsh routing ip relay install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip dnsproxy install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ip/set.htm
0.125
13585

Q-Dir full translation or only the strings with the changes?

 /

A shortcut on the Windows desktop for network adapters!

 /

Disk Error Checking on Windows 10!

 /

Flakes for the Windows 10/8.1/7.0 and Server OS!

 /

Multiple Desktop Notes transparent random color as a sticky note for Windows!

 /

Wie kann ich Windows 10 Autoupdate Einstellungen aktivieren / deaktivieren?

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

See more of your Wallpaper on the Windows Desktop and Server OS!

 /

Was ist Festplattenverwaltung?

 /

Welche Browser funktionieren auf Windows 7?

 /

Multiple themed slots to save your desktop clock settings!

 /

What is formatting hard drives?

 /