NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set access - Bestemmer om klienter har afgang udover RAS-serveren. set addrassign - Angiver metoden, hvormed RAS-serveren tildeler IP-adresser til klienterne. set addrreq - Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser. set broadcastnameresolution - Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse af navnefortolkning ved hjælp af NetBIOS over TCP/IP. set negotiation - Angiver om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.

NETSH / RAS / IP / SET

netsh ras ip set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ip set dns
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
netsh routing ip relay install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip dnsproxy install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ip/set.htm

0.077

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /

Worauf sollte ich bei der Umstellung von Windows-XP auf Windows 7 achten?

 /

How can I disable ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

Unlock and/or delete locked or protected files and folders on Windows OS. 

 /

Auto Shutdown the Windows-8, 8.1 and 10 (Turn-off)!

 /

Taskmanager starten unter Windows!

 /

Ddisable explorer auto expand in windows 8.1 / 10, how to ?

 /

Einstellen, daß bei Windows start die Icons wiederhergestellt werden?

 /