NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set access - Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer dostępu zdalnego. set addrassign - Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IP. set addrreq - Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP. set broadcastnameresolution - Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć rozpoznawanie nazw emisji za pomocą protokołu NetBIOS przez TCP/IP. set negotiation - Ustawia, czy protokół IP jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.

NETSH / RAS / IP / SET

netsh ras ip set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip show
Wyświetla informacje.
netsh interface ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Usuwa serwery DHCP z globalnej listy serwerów DHCP.
netsh p2p idmgr dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh bridge
Zmiany w kontekście `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/set.htm
0.14
12933

Easy start New Scan Wizard under Windows 10 / 11!

 /

Query startup programs via the command line or PowerShell!

 /

Why is my external SSD hard drive not reaching full speed?

 /

Desktop pictures in 3D display tool for MS Windows 11, 10, ... and MS Server OS!

 /

Windows 11's taskbar is worse than that of Windows 10!

 /

Start Long-Term Memory RAM-Test and wait for incorrect accesses!

 /

Quad Explorer for MS Windows 11, 10, ... start as maximized window!

 /

How can I crack the www.gmx.de password or log in or register at www.gmx.com?

 /

Wie funktioniert das Auslesen der Texte mit diesem Programm?

 /

What does FPS!

 /

Compare two separate folders One is the SYSTEM font folder?

 /

What is a CPM model?

 /