netsh ras ip set - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set access - Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer dostępu zdalnego. set addrassign - Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IP. set addrreq - Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP. set broadcastnameresolution - Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć rozpoznawanie nazw emisji za pomocą protokołu NetBIOS przez TCP/IP. set negotiation - Ustawia, czy protokół IP jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.

NETSH / RAS / IP / SET

netsh ras ip set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip show
Wyświetla informacje.
netsh interface ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Usuwa serwery DHCP z globalnej listy serwerów DHCP.
netsh p2p idmgr dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh bridge
Zmiany w kontekście `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/set.htm
0.202
12933

Internet Explorer 10 oder 11 als Standardbrowser in Windows-8 und 8.1 (definieren, einsetzen)?

 /

Windows 10 download, erfolglos trotz Windows MediaCreationTool?

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

Sound beim Kopieren und Einfügen aus der Zwischenablage!

 /

Kann ich auch bei Windows 7 mehrere Benutzerkonten haben?

 /

Adjust font size under Samsung Galaxy and Android mobile phone?

 /

What is an SSD hard drive and SSHD?

 /

Windows is being prepared - depends on Windows 10 reboot?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font directory?

 /

Easy expand multiple levels in explorer tree list view!

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /

Mit vier Browser-Fenstern gleichzeitig arbeiten!

 /