NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » broadcastnameresolution

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set broadcastnameresolution ? set broadcastnameresolution [mode = ] ENABLED|DISABLED Określa, czy włączyć, czy wyłączyć rozpoznawanie nazw emisji za pomocą protokołu NetBIOS przez TCP/IP. mode - tryb ENABLED - włącza rozpoznawanie nazw emisji za pomocą protokołu NetBIOS przez TCP/IP. DISABLED - wyłącza rozpoznawanie nazw emisji za pomocą protokołu NetBIOS przez TCP/IP.

NETSH / RAS / IP / SET / BROADCASTNAMERESOLUTION

netsh ras ip set broadcastnameresolution - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, broadcastnameresolution, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show interface
Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip routerdiscovery set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras aaaa delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall add
Dodaje konfigurację zapory.
netsh routing ip nat set interface
Zmienia parametry NAT dla interfejsu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/broadcastnameresolution.htm
0.343
19003

Windows 10 keeps crashing, what am I doing wrong?

 /

How long has my Windows 8.1 or 10 PC been running?

 /

Writing a short busines letter and print on Windows 10!

 /

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /

All Printer Folder on Windows 10!

 /

Download Language Packs for Windows-7!

 /

How to open the Control Panel (x64/x32)?

 /

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /

Kann ich meine Windows XP Wallpaper bei Windows 7, 8.1 oder 10 einsetzen?

 /

How can i create a New-Folder in each explorer View?

 /

Lines in the Windows Explorer directory Tree with Q-Dir!

 /

In Windows-10 Doppelt-Tipp-Zeit bei Touch Screens ändern?

 /