netsh » routing » ip » nat » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set interface ? Sposób użycia: set interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private] FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. mode - Jedna z następujących wartości: Full: włącza pełny tryb translatora (adres i port). AddressOnly: włącza adresowy tryb translatora. Private: włącza tryb prywatny. FullFirewall: włącza pełną translację z zaporą. AddressOnlyFirewall: włącza translację adresową z zaporą. FirewallOnly: włącza tylko zaporę. Uwagi: zmienia translatora adresów sieciowych (NAT) dla określonego interfejsu. Przykłady: set interface "Połączenie lokalne" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / INTERFACE


Quick - Link:
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
netsh routing ip igmp set global
Ustawia globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show mobility
Wyświetla parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ipx add staticroute
Dodaje trasę statyczną do tabeli tras.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZmienia parametry NAT dla interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/interface.htm
0.092
16751

Großes Menü bei Touchscreen auf Windows 11?

Need program for secure erase of memory cards for Windows 11, 10, ...!

E-Mai-Kontoname unter Windows 11 ändern?

Quick, how to! use the Screenshot Function in Desktop OK!

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 11, 10, 8.1, 7!

Scan works also on Windows 10/11 to easy save into PDF!(0)