NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set interface ? Sposób użycia: set interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private] FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. mode - Jedna z następujących wartości: Full: włącza pełny tryb translatora (adres i port). AddressOnly: włącza adresowy tryb translatora. Private: włącza tryb prywatny. FullFirewall: włącza pełną translację z zaporą. AddressOnlyFirewall: włącza translację adresową z zaporą. FirewallOnly: włącza tylko zaporę. Uwagi: zmienia translatora adresów sieciowych (NAT) dla określonego interfejsu. Przykłady: set interface "Połączenie lokalne" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / INTERFACE

netsh routing ip nat set interface - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia parametry NAT dla interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
netsh diag ping adapter
Bada usługą ping wszystkie karty.
netsh routing ip igmp set global
Ustawia globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show mobility
Wyświetla parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ipx add staticroute
Dodaje trasę statyczną do tabeli tras.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmienia parametry NAT dla interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/interface.htm
0.171
16751

What means Windows Ten?

 /

Was ist eine integrierte Grafikkarte, hab ich so was?

 /

See a program window under all virtual desktops in Windows 10!

 /

What is a Trial version?

 /

Das Netzlaufwerk ist bei Neustart von Windows nicht da (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Programme im Windows Kompatibilitätsmodus starten und ausführen?

 /

Wie finde ich meine Hardware und Computer Spezifikationen?

 /

What is Invisalign?

 /

Can I enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Why does Quad Explorer for MS OS need to be updated so often?

 /

Send to desktop is missing in Windows 11, 10, ... or MS Server OS?

 /