NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set interface ? Sposób użycia: set interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private] FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. mode - Jedna z następujących wartości: Full: włącza pełny tryb translatora (adres i port). AddressOnly: włącza adresowy tryb translatora. Private: włącza tryb prywatny. FullFirewall: włącza pełną translację z zaporą. AddressOnlyFirewall: włącza translację adresową z zaporą. FirewallOnly: włącza tylko zaporę. Uwagi: zmienia translatora adresów sieciowych (NAT) dla określonego interfejsu. Przykłady: set interface "Połączenie lokalne" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / INTERFACE

netsh routing ip nat set interface - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia parametry NAT dla interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
netsh diag ping adapter
Bada usługą ping wszystkie karty.
netsh routing ip igmp set global
Ustawia globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show mobility
Wyświetla parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ipx add staticroute
Dodaje trasę statyczną do tabeli tras.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmienia parametry NAT dla interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/interface.htm
0.218
16751

Unterschied Notepad und WordPad Windows 10, 8.1 + Server!

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

Favoriten im Navigationsbereich vom Windows 10 Datei Explorer!

 /

Number of objects, directory size, size information and file in the status bar!

 /

Hide desktop icons automatically on Windows 10, 8.1, 7 ....!

 /

Windows 10/8.1/7 Programme als Administrator ausführen?

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

Wie verwaltet man Windows 10 (Verwaltungsfunktionen)?

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

Unterschied Dokumente und Formulare?

 /

Title at the top of each explorer window Tabs!

 /

Why do some file/folder sizes have underline? I would like to disable!

 /