NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add staticroute ? Polecenie ADD jest używane do dodawania nowych wpisów do konfiguracji protokołu IPX. Składnia polecenia: ADD INTERFACE nazwaif ADD STATICROUTE nazwaif sieć [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] znaczniki [HOPS=] skoki ADD STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi [NETWORK=] sieć [NODE=] węzeł [SOCKET=] gniazdo [HOPS=] skoki ADD FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] [PKTTYPE= typpakietu] [LOG] gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS), sieć - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), mac - 6 bajtowy adres mac następnego skoku (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), znaczniki - liczba znaczników (dziesiętnie), skoki - liczba skoków (dziesiętnie). typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), nazwausługi - nazwa usługi, węzeł - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), gniazdo - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), tryb - INPUT lub OUTPUT maska - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), akcja - PERMIT lub DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / STATICROUTE

netsh routing ipx add staticroute - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje trasę statyczną do tabeli tras. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v6tov4
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx netbios delete nbname
Usuwa nazwę NETBIOS z listy nazw NETBIOS.
netsh ras ip set addrassign
Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS
netsh interface ip delete arpcache
Opróżnia bufor ARP dla jednego lub wszystkich interfejsów.
netsh routing ip relay add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh p2p idmgr
Zmiany w kontekście `netsh p2p idmgr'.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/staticroute.htm
0.046

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /

Horizontales Scrollen mit Always-Mouse-Wheel, aber wie?

 /

Wie schnell startet das Betriebssystem Windows 7?

 /

Höherer Akkuverbrauch seit Windows 7, was kann ich machen?

 /

Explorer 4 X for all Windows User Admins and Novice!

 /

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

Wie versetze ich Windows 10 in den Schlafmodus (Energie sparen)?

 /

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /