NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add dhcpserver - Dodaje serwery DHCP do globalnej listy serwerów DHCP. add interface - Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / ADD

netsh routing ip relay add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip show rtmdestinations
Wyświetla adresy docelowe w tabeli routingu
netsh ras appletalk set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Wyświetla konfigurację odpowiedzi
netsh routing ip ospf install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/add.htm
0.202
14904

Double click at any blank space, the directory goes upwards!

 /

Windows 11: manage, backup and restore network passwords!

 /

Edit and import file time stamps in Excel or Calc!

 /

Wie kann ich das DirectX-Diagnoseprogramm in Windows 8.1 / 10 64/32 bit starten (Version, finden, öffnen)?

 /

Why is the font not printed correctly under Windows 11 and 10?

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10/11 protected directorys problem!

 /

How can I start another registry editor extra window?

 /

Windows 11's taskbar is worse than that of Windows 10!

 /

The alternative test page print for Windows 11, 10, ... PCs!.

 /

The performance index is still signifying for many Windows 11, 10, ... users!

 /

Microsoft's Microsoft Office should also be available for free, but where?

 /

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

 /