NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów. autodhcp - Zmiany w kontekście `netsh routing ip autodhcp'. delete - Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów. dnsproxy - Zmiany w kontekście `netsh routing ip dnsproxy'. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. igmp - Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'. nat - Zmiany w kontekście `netsh routing ip nat'. ospf - Zmiany w kontekście `netsh routing ip ospf'. relay - Zmiany w kontekście `netsh routing ip relay'. reset - Resetuje routing IP do stanu czystego. rip - Zmiany w kontekście `netsh routing ip rip'. routerdiscovery - Zmiany w kontekście `netsh routing ip routerdiscovery'. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. update - Aktualizuje trasy autostatyczne na interfejsie. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: autodhcp dnsproxy igmp nat ospf relay rip routerdiscovery Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP

netsh routing ip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add address
Dodaje adres IPv6 do interfejsu.
netsh routing ip rip show globalstats
Pokazuje statystykę globalną protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh diag show gateway
Wyświetla domyślne serwery bram dla każdej z kart.
netsh routing ip nat add portmapping
Dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT.
netsh interface portproxy delete v6tov4
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh routing ip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip.htm
0.468
13674

Windows-10 tool to change the color profile for a device, where is it? (printer, fax)

 /

Use timestamps from a specific windows file or directory!

 /

How can i start the paint program in Windows 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

Windows 7 ESU kostet deutsche Steuerzahler 800.000 Euro!

 /

Quick Memory Test OK for Windows 10, 8.1, ... and Server!

 /

Modify Quick Launch bar with your own programs or commands Win 10, 8.1, ...!

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, turn off, uninstall)!

 /

Allergrößter Maus-Zeiger für den Desktop Computer!

 /

How to switch tabs in the Win 8.1 / 8   Internet Explorer start (metro) screen app?

 /

Wie kann ich Browser hinzufügen, bzw. entfernen ?

 /

Windows 7 fax and scan, can I find?

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /