NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » portmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add portmapping ? Sposób użycia: add portmapping [name=] [proto=]tcp|udp [publicip=]|0.0.0.0 [publicport=]liczba całkowita [privateip=] [privateport=]liczba całkowita Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, dla którego ma zostać dodane mapowanie portu włączane do używania z interfejsem NAT. proto - Jedna z następujących wartości: tcp: ustawia typ protokołu na TCP. udp: ustawia typ protokołu na UDP. publicip - Albo określony adres zewnętrzny IP w sieci publicznej, albo adres 0.0.0.0 oznaczający dowolny adres IP nie określony w ramach zakresu adresów sieci prywatnej. publicport - Numer od 0 do 9999 dla publicznego portu protokołu. privateip - Adres IP z zakresu adresów sieci prywatnej. publicport - Numer od 0 do 9999 dla prywatnego portu protokołu. Uwagi: dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT. Przykłady: add portmapping local tcp 0.0.0.0 80 10.0.0.1 80

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / PORTMAPPING

netsh routing ip nat add portmapping - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, portmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set user
Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.
netsh interface ip show offload
Wyświetla informacje o odciążaniu.
netsh routing ip rip
Zmiany w kontekście `netsh routing ip rip'.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury.
netsh diag connect news
Połącz z serwerem grup dyskusyjnych.
netsh routing ip igmp delete interface
Usuwa router/serwer proxy IGMP z podanego interfejsu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/portmapping.htm
0.187
18758

Joystick / Gamecontroller kalibrieren unter Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Font View and Compare-Tool on Windows 11!

 /

Warum kein FingerWeg mehr sondern ThisIsMyFile?

 /

Problems when running in admin mode as standard user and password!

 /

Can I use the search box in the Windows Explorer file search 8.1, 10, 11!

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

Farbe umkehren RGB COLORREF InvertColor(COLORREF lColor)!

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10/11, can I resolve this?

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Windows 8 x64 zu x86?

 /

Wie kann ich unter Windows *.bin Dateien hinzufügen in Win-Bin zu Iso?

 /

Suche einen Maus Hand-Link Cursor, der so geneigt ist, wie die Pfeile von Windows 10, 8.1, 7!

 /

Find a mouse that has a small ball for Windows instead of a wheel!

 /