NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » connect » news

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag connect news ? Sposób użycia: connect news Parametry: Brak. Przykłady: connect news

NETSH / DIAG / CONNECT / NEWS

netsh diag connect news - Windows 2000/XP - polecenie Połącz z serwerem grup dyskusyjnych. / Windows 2000/XP
netsh, diag, connect, news, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip ospf add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface set credentials
Ustawia poświadczenia używane do łączenia się z interfejsem.
netsh routing ipx sap add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras show authtype
Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpstats
Wyświetla statystykę protokołu UDP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Połącz z serwerem grup dyskusyjnych. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/connect/news.htm
0.171
15246

Windows 10/7 Clipboard is broken, what did I do wrong?

 /

A digital desktop clock for Windows with various settings!

 /

Nur Drucker als Verknüpfung am Windows-7 und 8 Desktop (Ordener, 8.1)!

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Where can I find the Windows 10 version and build number Pro and Home?

 /

The alternative stop clock for Windows!

 /

Can I remove the annoying vermin from my Windows desktop?

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Can I allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

Is it possible to edit the folder path in the new address bar?

 /

Abmelden schnell und direkt, welche Windows Tastenkombination?

 /

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /