NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpstats ? Sposób użycia: show udpstats [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji statystycznych o UDP. Uwagi: wyświetla statystykę połączenia UDP. Przykłady: show udpstats show udpstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPSTATS

netsh interface ip show udpstats - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla statystykę protokołu UDP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show client
Wyświetla wszystkich klientów sieciowych.
netsh routing ip nat add addressrange
Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy add v6tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
netsh interface ip delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla statystykę protokołu UDP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpstats.htm
0.186
17028

Wie kann ich den Maus-Zeiger Stick mit Windows starten lassen!

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, can I?

 /

Can I continue to delete files at restart under Windows 11?

 /

Does the admin have to be named as admin or admin?

 /

Kann man Programmnamen in der Windows 10 Taskleiste anzeigen (Symbole)?

 /

How do I open This PC instead of Quick Access in File Explorer?

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10/11, can I resolve this?

 /

Why can I not update to the new Windows 10?

 /

Explorer 4 X for all Windows 11, 10, ... etc. User, Admins and Novice!

 /

How to paste images via image path to a active program via clipboard?

 /

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /

A Beginner's Guide to Microsoft Office Word!

 /