NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpstats ? Sposób użycia: show udpstats [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji statystycznych o UDP. Uwagi: wyświetla statystykę połączenia UDP. Przykłady: show udpstats show udpstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPSTATS

netsh interface ip show udpstats - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla statystykę protokołu UDP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show client
Wyświetla wszystkich klientów sieciowych.
netsh routing ip nat add addressrange
Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy add v6tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
netsh interface ip delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpstats.htm
0.062

Problem PERL on ISS 7.5 MS Web Server, invalid character: "?

 /

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

Was ist eine Autovervollständigung?

 /

Discover Weaknesses in the PC / Notebook after purchase!

 /

Wie kann ich mich bei www.facebook.de registrieren bzw. anmelden?

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Add folder with subfolder and files to change the timestamp!

 /

Where is the Task Manager in Windows 8.1, 8 and 10!

 /