NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpstats ? Sposób użycia: show udpstats [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji statystycznych o UDP. Uwagi: wyświetla statystykę połączenia UDP. Przykłady: show udpstats show udpstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPSTATS

netsh interface ip show udpstats - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla statystykę protokołu UDP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show client
Wyświetla wszystkich klientów sieciowych.
netsh routing ip nat add addressrange
Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy add v6tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
netsh interface ip delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla statystykę protokołu UDP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpstats.htm
0.296
17028

See more of your Wallpaper on the Windows Desktop and Server OS!

 /

Standard-Aktion beim Drücken von der Windows+E, Q-Dir Starten!

 /

Share printers and add to sharing under Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Where is the search results folder / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

What are printer settings?

 /

Can I remove the Alternative Energy Efficiency Tool from my Windows 10, ...!

 /

Convert the Bin file to ISO file even under x64 Windows all OS!

 /

Save and restore the positions of the Windows Desktop Icons + nice extra Tools. 

 /

In Windows-10 Doppelt-Tipp-Zeit bei Touch Screens ändern?

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

Print contents from the library under Windows 10, 8.1, ...!

 /

On screen keyboard at logon (login) in windows 10, 8.1, 7, log in without keyboard?

 /