NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » addrreq

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set addrreq ? set addrreq [mode = ] ALLOW|DENY Określa, czy telefonujący klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP. mode - tryb ALLOW - zezwalaj klientom żądać własnych adresów IP. DENY - nie zezwalaj klientom żądać własnych adresów IP.

NETSH / RAS / IP / SET / ADDRREQ

netsh ras ip set addrreq - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, addrreq, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp
Zmiany w kontekście `netsh routing ip autodhcp'.
netsh interface ipv6 add address
Dodaje adres IPv6 do interfejsu.
netsh routing ip rip show globalstats
Pokazuje statystykę globalną protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh diag show gateway
Wyświetla domyślne serwery bram dla każdej z kart.
netsh routing ip nat add portmapping
Dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/addrreq.htm
0.156
17778

For what four different duration of Benschmarks?

 /

Kann ich die gut lesbaren Tür Notizen als PDF speichern?

 /

WDAGUtilityAccount a secret user account under Windows 10/11!

 /

Classic address bar under Windows 10/11  instead of a new address line!

 /

Where is the Windows 10 WordPad, can I open the writer?

 /

OK.It's.Raining.Men raindrops on Windows desktop no matter if 10, 8.1 or so!

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8.1 and 10! 

 /

Can I upgrade my Windows 7, 8.1 to Windows 11 for free?

 /

How to scan to pdf in Windows 7?

 /

How can I open the color management in Windows 11!

 /

Set hotkey for the day difference calendar as a fast shortcut!

 /

Activate Windows Defender Application Guard!

 /