netsh » interface » ipv6 » add » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add address ? Sposób użycia: add address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. address - Adres IPv6 do dodania. type - Jedna z następujących wartości: unicast: Dodaje adres emisji pojedynczej. Jest to ustawienie domyślne. anycast: Dodaje adres emisji dowolnej. validlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest ważny. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). preferredlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest preferowany. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Dodaje adres IPv6 w danym interfejsie. Wartości czasu mogą być wyrażone w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s. Przykład: add address "Prywatny" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / ADDRESS


Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show list
Wyświetla listę chmur.
netsh routing ip igmp dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDodaje adres IPv6 do interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/address.htm
0.061
15639
When should I empty the trash? Difference between logical sorting and standard sorting? How to see the Folder network access under Windows 10 or 11? Understand the shutdown command under MS Windows! How do I calculate the square root in Microsoft Excel? The best desktop clocks for Windows? When should I empty the trash? Minimieren aller geöffneten Fenster in Windows ohne Tastatur? Wi-Fi or WLAN Show Driver Information, how to (Command Prompt)? Can I also compare Camera Raw files, like in Photoshop?(0)