NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add address ? Sposób użycia: add address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. address - Adres IPv6 do dodania. type - Jedna z następujących wartości: unicast: Dodaje adres emisji pojedynczej. Jest to ustawienie domyślne. anycast: Dodaje adres emisji dowolnej. validlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest ważny. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). preferredlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest preferowany. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Dodaje adres IPv6 w danym interfejsie. Wartości czasu mogą być wyrażone w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s. Przykład: add address "Prywatny" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / ADDRESS

netsh interface ipv6 add address - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje adres IPv6 do interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show list
Wyświetla listę chmur.
netsh diag dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip igmp dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
netsh routing ipx
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'.
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/address.htm

0.077

WinBin2Iso Video!

 /

Remove a WiFi connection from Windows 10, how to?

 /

Computer Management in Windows 8.1, 8 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

Wie kann ich das Windows-7 Aero schneller machen, ohne es zu deaktivieren?

 /

Where are the default images for users in Windows 8.1 / 10 (picture, directory)!

 /

Explorer view column settings are not saved, Why no?

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8/8.1 and Win 10! 

 /