NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / DIAG / DUMP

netsh diag dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, diag, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show allowedprogram
Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez
netsh routing ip ospf delete range
Usuwa określony zakres dla identyfikatora obszaru.
netsh lan help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ipx sap show interface
Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh routing ip add filter
Dodaje filtr pakietów do określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Wyświetla informacje o konfiguracji interfejsu 6to4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/dump.htm
0.265
12711

What is / are printer interfaces?

 /

Looking for an USB Floppy Emulator on Windows 10?

 /

Windows 10 special-character tool start (find, open, run), how to?

 /

Can I delete a locked directory or file in Windows 10!

 /

What are address classes?

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, can I?

 /

Dienstprogramme unter Windows 10, 8.1, ... auflisten, finden, 5 Wege!

 /

How can I restart Windows Explorer, Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog + extra features!

 /

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /

Windows files can't change the last access time hour and minutes?

 /

Mauszeiger Größe beim Anmeldebildschirm ändern in Windows-7?

 /