netsh diag dump - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / DIAG / DUMP

netsh diag dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, diag, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf set routefilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p
Změny kontextu `netsh p2p'.
netsh routing ipx show interface
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/dump.htm
0.14
12887

Windows 10: Wie kann man Verzeichnisse zur Bibliothek hinzufügen im Explorer ?

 /

NewFileTime Video!

 /

Registerkarten für die cmd.exe und powershell.exe!

 /

How to add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

Background color and selection in Explorer and tree structure Win 10, 8.1, ...!

 /

Wo sind weitere Windows-10 Funktionen, wie kann man sie aktivieren?

 /

Switch user Save / Restore Desktop Icons and Windows!

 /

Windows Store reinstall on Windows 10, (defective, deleted)?

 /

Zwischenspeicherung von Miniaturansichten Gruppenrichtlinien Windows 10, 8.1, 7?

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

Run dialog alternative for Windows 10 / 8.1 / 7 / ...

 /

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, can I?

 /