NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show interface ? Příkaz SHOW se používá k zobrazení informací o konfiguaci. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SHOW ROUTE [síť] SHOW STATICROUTE názevrozhr [síť] SHOW SERVICE [typsluž [názevsluž]] SHOW STATICSERVICE názevrozhr [typsluž názevsluž] SHOW FILTER názevrozhr SHOW GLOBAL kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení)). síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby.

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / INTERFACE

netsh routing ipx show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show names
Zobrazí místně registrované názvy.
netsh diag dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip igmp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Zobrazí položky mezipaměti cílových míst.
netsh routing ip update
Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní.
netsh ras appletalk show
Zobrazí informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/interface.htm
0.249
16839

Turn off animations in the Windows 10 Taskbar and Settings, How-To?

 /

Disable the Windows Store in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Can I restart a background service on Windows 10, 8.1, ...?

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

Ich will Q-Dir öffnen, mit bestimmten Einstellungen, von der Taskleiste aus!

 /

Schlichte Digitale Desktop Uhr Beispiel auf Windows 10, 8.1, 7!

 /

Windows 10 Kennwort deaktivieren fürs Auto-Login ohne Passwort?

 /

The category Office on Software OK (make everyday office life easier)!

 /

Can I compare Images in Multiple Folders?

 /

Effective unlocking of gapped files under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Undo renaming of mistakenly renamed directorys!

 /

I can't delete temporary scans, why?

 /