NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show interface ? Příkaz SHOW se používá k zobrazení informací o konfiguaci. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SHOW ROUTE [síť] SHOW STATICROUTE názevrozhr [síť] SHOW SERVICE [typsluž [názevsluž]] SHOW STATICSERVICE názevrozhr [typsluž názevsluž] SHOW FILTER názevrozhr SHOW GLOBAL kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení)). síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby.

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / INTERFACE

netsh routing ipx show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show names
Zobrazí místně registrované názvy.
netsh diag dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip igmp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Zobrazí položky mezipaměti cílových míst.
netsh routing ip update
Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní.
netsh ras appletalk show
Zobrazí informace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/interface.htm
0.312
16839

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

Was ist in Windows der Infobereich?

 /

Your account is now infected! Modify the password this time!

 /

Quick Text Paste commands and wildcards (placeholder)!

 /

File and Files?

 /

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

Shut down the Windows PC after deleting the data!

 /

Extra traces on Windows 10 / 8.1, ... leave behind!

 /

Schedule computer to shut down at a certain time at program startup!

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, disable, uninstall)!

 /

What does the hide system mouse pointer feature?

 /

Bei 'Eigene Dateien' den Pfad ändern in Windows-7, kann man sowas überhaupt?

 /