NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show interface ? Příkaz SHOW se používá k zobrazení informací o konfiguaci. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SHOW ROUTE [síť] SHOW STATICROUTE názevrozhr [síť] SHOW SERVICE [typsluž [názevsluž]] SHOW STATICSERVICE názevrozhr [typsluž názevsluž] SHOW FILTER názevrozhr SHOW GLOBAL kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení)). síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby.

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / INTERFACE

netsh routing ipx show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show names
Zobrazí místně registrované názvy.
netsh diag dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip igmp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Zobrazí položky mezipaměti cílových míst.
netsh routing ip update
Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní.
netsh ras appletalk show
Zobrazí informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/interface.htm
0.156
16839

Test the PC for several hours!

 /

Quad-Explorer Q-Dir Defender Firewall zulassen Win-10, Problem!

 /

Can I remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /

Disable blocking + switch to Please Sleep Mode!

 /

Why the MS Explorer print function in the image reduction tool?

 /

Windows 10/11 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /

Formatierungszeichen aktiviert in MS Word, wie kann ich es einschalten!

 /

Eject CD from the drive, problem solving desktop shortcut!

 /

Time display, date display, right, left, side by side on the desktop!

 /

Run MMC on all Windows Desktop and Server!

 /

How do I open an ISO file on a Windows (10, 8.1) computer?

 /

Used RAM Windows, no deposit found?

 /