netsh routing ipx show interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show interface ? Příkaz SHOW se používá k zobrazení informací o konfiguaci. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SHOW ROUTE [síť] SHOW STATICROUTE názevrozhr [síť] SHOW SERVICE [typsluž [názevsluž]] SHOW STATICSERVICE názevrozhr [typsluž názevsluž] SHOW FILTER názevrozhr SHOW GLOBAL kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení)). síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby.

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / INTERFACE

netsh routing ipx show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show names
Zobrazí místně registrované názvy.
netsh diag dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip igmp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Zobrazí položky mezipaměti cílových míst.
netsh routing ip update
Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní.
netsh ras appletalk show
Zobrazí informace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/interface.htm
0.217
16839

How can I resize text, icons, and apps in Windows 10?

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

Warum Windows-7, wenn es das Betriebssystem 10 gibt?

 /

WinScan2PDF and WIA (Windows Image Acquisition / Capture)!

 /

Can I see is it an signifying Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

Wie kann ich einen Tabulator (TAB) in Texte einfügen usernameTABpassword?

 /

How to open User Account Control Settings in Windows 7?

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

Die Screenshot Funktion in Desktop-OK How-To verwenden?

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /