NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » destinationcache

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show destinationcache ? Použití show destinationcache [[interface=]<řetězec> [[address=]]] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní, address - adresa cílového místa. Poznámky: Zobrazí položky mezipaměti cílových míst. Je-li zadáno rozhraní, zobrazí mezipaměť pouze pro dané rozhraní. Je-li zadána také adresa, zobrazí pouze příslušnou položku mezipaměti cílových míst.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv6 show destinationcache - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí položky mezipaměti cílových míst. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, destinationcache, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag connect ieproxy
Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/destinationcache.htm

0.046

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /

Bei Drag&Drop im Netzwerk macht Q-Dir nichts (XP+SP3+IE7)!

 /

What for are the Lines and Buttons at the root in Tree-View ?

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Windows 10 desktop icons are so big, why, how to change this?

 /

How can I disable the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /