NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set seed ? Použití: set seed [seed=]{||default} [cloud=] Parametry: seed - Hodnota referenčního serveru, která se má nastavit v registru. cloud - Shluk, jehož referenční server se má nastavit. Poznámky: Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. Položka referenčního serveru může obsahovat několik položek oddělených středníkem. Příklady: set seed default Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / SEED

netsh p2p pnrp cloud set seed - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, seed, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect ieproxy
Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
netsh routing ip show protocol
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.
netsh ras appletalk help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall show currentprofile
Zobrazí aktuální profil brány firewall.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/seed.htm

0.077

A simple usage example of FindSameImagesOK!

 /

Activate IIS Web Server on Windows 10 (HTTP or FTP), how to?

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

How to open Device Manager in Windows-7 (start, run)?

 /

Vista Ordner Datum und Zeit ändern?

 /

Delete Auto Complete, Passwords and Form Data in Windows-10?

 /

Kann man das Aero in Windows 7 zu 100% ausschalten, nicht nur deaktivieren?

 /

I can't delete temporary scans, why?

 /