NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set seed ? Použití: set seed [seed=]{||default} [cloud=] Parametry: seed - Hodnota referenčního serveru, která se má nastavit v registru. cloud - Shluk, jehož referenční server se má nastavit. Poznámky: Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. Položka referenčního serveru může obsahovat několik položek oddělených středníkem. Příklady: set seed default Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / SEED

netsh p2p pnrp cloud set seed - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, seed, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect ieproxy
Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
netsh routing ip show protocol
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.
netsh ras appletalk help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall show currentprofile
Zobrazí aktuální profil brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/seed.htm
0.14
17502

Was ist eine Hexadezimalziffer (Hexa-Zahl)?

 /

Is it legal to make a copy of the MS Windows software!

 /

Hohe CPU-Auslastung durch den Windows Explorer bei 100 Prozent?

 /

Errors, occasional incorrect calculation and centering of the text (DT_CENTER)!

 /

Difference between drives and hard drive?

 /

Compress and unzip the files under Windows 11!

 /

Check whether the file is available with PowerShell under Windows 11, 10,8.1, ...!

 /

How to add directories to the library in Explorer Windows 10 / 11?

 /

Run Internet Explorer on Windows 10 , how to do?

 /

Direct scan the documents and save them as a pdf!

 /

On my Windows 10,11, ... the CPU load from the aero desktop clock is high!

 /

Kann ich die kurzen Tür Notizen unter Windows 11 weiterhin erstellen?

 /