netsh p2p pnrp cloud set seed - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set seed ? Použití: set seed [seed=]{||default} [cloud=] Parametry: seed - Hodnota referenčního serveru, která se má nastavit v registru. cloud - Shluk, jehož referenční server se má nastavit. Poznámky: Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. Položka referenčního serveru může obsahovat několik položek oddělených středníkem. Příklady: set seed default Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / SEED

netsh p2p pnrp cloud set seed - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, seed, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect ieproxy
Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
netsh routing ip show protocol
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.
netsh ras appletalk help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall show currentprofile
Zobrazí aktuální profil brány firewall.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/seed.htm
0.217
17502

Windows 7 direct download links all versions!

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

How can I deactivate the Windows 8 / 8.1 Favorites in the navigation pane (directory tree view show)?

 /

Disable blocking + switch to Please Sleep Mode!

 /

Can I restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

Who needs this Pixel Tester for Windows (10, 8.1, 7, or 11)?

 /

Aero?

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

Turn off Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

Can i customize user account picture in Windows 7?

 /

Windows 7 Product Key ändern?

 /