NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set seed ? Použití: set seed [seed=]{||default} [cloud=] Parametry: seed - Hodnota referenčního serveru, která se má nastavit v registru. cloud - Shluk, jehož referenční server se má nastavit. Poznámky: Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. Položka referenčního serveru může obsahovat několik položek oddělených středníkem. Příklady: set seed default Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / SEED

netsh p2p pnrp cloud set seed - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, seed, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect ieproxy
Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
netsh routing ip show protocol
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.
netsh ras appletalk help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall show currentprofile
Zobrazí aktuální profil brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/seed.htm
0.281
17502

AHCI oder IDE, Was ist besser?

 /

Reserve virtual memory C++, Windows?

 /

How can i customize the Contact Info on FaceBook.com?

 /

Disable no limit scrolling via the Windows Task-Bar, is optionally!

 /

PDF save Error on Windows 10 os, why?

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

Wie kann ich am Schnellsten den Programme-Ordner in Windows-8 (8.1, 10) öffnen, finden?

 /

Schedule computer to shut down at a certain time at program startup!

 /

How can i customize the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Soll ich mir eine Update- oder Vollversion von Windows-7 bestellen?

 /

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /

Download Windows 10 all Version with Windows MediaCreationTool?

 /