NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set seed ? Format: set seed [seed=]{||default} [cloud=] Parametre: seed - Seed-serverværdi, der skal angives i registreringsdatabasen. cloud - Skyen, hvis seed-server skal angives. Bemærkninger: Ændrer PNRP-SeedServer konfigurationsparameteren. Seed-serverposten kan indeholde flere poster, adskilt af ; (semikolon) Eksempler: set seed default Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / SEED

netsh p2p pnrp cloud set seed - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndrer konfigurationsparameteren PNRP SeedServer. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, seed, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect ieproxy
Opret forbindelse til Internet Explorers proxy.
netsh routing ip igmp add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 set teredo
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerede IP-protokoller.
netsh ras appletalk help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show currentprofile
Viser den aktuelle profil for firewall.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/seed.htm

0.078

How can I stop the computer load test on my Windows PC?

 /

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

How can i create a New-Folder in each explorer View?

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /

Can I leave short notice on Windows 10, if so, how to?

 /

Wie kann man den Taschenrechner in Windows 8 und 8.1 öffnen (starten, finden, paint)?

 /

Windows-10 tool to change the color profile for a device, where is it? (printer, fax)

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /