NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set seed ? Format: set seed [seed=]{||default} [cloud=] Parametre: seed - Seed-serverværdi, der skal angives i registreringsdatabasen. cloud - Skyen, hvis seed-server skal angives. Bemærkninger: Ændrer PNRP-SeedServer konfigurationsparameteren. Seed-serverposten kan indeholde flere poster, adskilt af ; (semikolon) Eksempler: set seed default Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / SEED

netsh p2p pnrp cloud set seed - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndrer konfigurationsparameteren PNRP SeedServer. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, seed, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect ieproxy
Opret forbindelse til Internet Explorers proxy.
netsh routing ip igmp add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 set teredo
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerede IP-protokoller.
netsh ras appletalk help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show currentprofile
Viser den aktuelle profil for firewall.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/seed.htm
0.077

Windows-10 Maus-Zeiger und der Cursor sind sehr langsam (schnell), warum?

 /

Kann man das klassische Design in Windows 10 aktivieren!

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

External drives are not displayed under Windows 10 (USB, HDD)?

 /

Mehrere Dateien oder Ordner in Windows Explorer Auswählen, Windows 10!

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

Preview PDF files of Adobe and other Images from Explorer views?

 /