NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set seed ? Format: set seed [seed=]{||default} [cloud=] Parametre: seed - Seed-serverværdi, der skal angives i registreringsdatabasen. cloud - Skyen, hvis seed-server skal angives. Bemærkninger: Ændrer PNRP-SeedServer konfigurationsparameteren. Seed-serverposten kan indeholde flere poster, adskilt af ; (semikolon) Eksempler: set seed default Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / SEED

netsh p2p pnrp cloud set seed - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndrer konfigurationsparameteren PNRP SeedServer. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, seed, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect ieproxy
Opret forbindelse til Internet Explorers proxy.
netsh routing ip igmp add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 set teredo
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerede IP-protokoller.
netsh ras appletalk help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show currentprofile
Viser den aktuelle profil for firewall.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/seed.htm
0.046

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /

Open Windows 8.1/8 files with desktop programs and not with Metro APPs!

 /

The Stop Watch stops the countdown at mouse click!

 /

Der Computer wird durch Windows geschützt?

 /

Registerkarten für die cmd.exe und powershell.exe!

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

What is an internet platform?

 /