netsh » routing » ip » show » protocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show protocol ? Format: show protocol Bemærkninger: Viser alle konfigurerede IP-protokoller. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- Type Viser hvordan protokollen bruges, f.eks. generel, unicast- eller multicast-brug. Vendor Viser protokollens producentoplysninger. Protocol Viser IP-protokoloplysninger.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PROTOCOL


Quick - Link:
netsh firewall show state
Viser aktuel firewall-tilstand.
netsh routing ip ospf set protofilter
Angiver handling for OSPF-protokolfilter.
netsh routing ipx show global
Viser den globale IPX-konfiguration.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
F?jer en udeladelse til DHCP-allokatoromr?det.
netsh interface ipv6 add dns
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
netsh routing ip rip show ifbinding
Viser binding mellem RIP-gr?nseflade og IP-adresse.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser alle konfigurerede IP-protokoller. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/protocol.htm
0.046
16616

Create on the fly one or multiple non-compressible files!

Use the search in the Windows 11 settings!

Move the scaled-down photo with watermark to the clipboard!

Innovations in Microsoft's Windows 11 the new operating system!

Prevent Windows 11 from turning off your screen!

Leistungsindex Dateien Ordner und Neuberechnung starten!(0)