NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » protocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show protocol ? Format: show protocol Bemærkninger: Viser alle konfigurerede IP-protokoller. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- Type Viser hvordan protokollen bruges, f.eks. generel, unicast- eller multicast-brug. Vendor Viser protokollens producentoplysninger. Protocol Viser IP-protokoloplysninger.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PROTOCOL

netsh routing ip show protocol - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser alle konfigurerede IP-protokoller. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, protocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show state
Viser aktuel firewall-tilstand.
netsh routing ip ospf set protofilter
Angiver handling for OSPF-protokolfilter.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh routing ipx show global
Viser den globale IPX-konfiguration.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
F?jer en udeladelse til DHCP-allokatoromr?det.
netsh interface ipv6 add dns
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/protocol.htm
0.061

How to enable/disable folders size ToolTips in Windows-7/10/8.1 Explorer?

 /

QuickTextPaste works in Microsoft RemoteApp / Desktop windows!

 /

LCD-Monitore, Laptopbildschirme und feste Bildschirmauflösung ist falsch?

 /

Why search and find lost space on hard drives for Windows?

 /

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /

Befehl um alle WLAN Infos in Windows-10 zu sehen!

 /

Windows 10/7 Clipboard is broken, what did I do wrong?

 /