NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » protocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show protocol ? Format: show protocol Bemærkninger: Viser alle konfigurerede IP-protokoller. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- Type Viser hvordan protokollen bruges, f.eks. generel, unicast- eller multicast-brug. Vendor Viser protokollens producentoplysninger. Protocol Viser IP-protokoloplysninger.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PROTOCOL

netsh routing ip show protocol - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser alle konfigurerede IP-protokoller. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, protocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show state
Viser aktuel firewall-tilstand.
netsh routing ip ospf set protofilter
Angiver handling for OSPF-protokolfilter.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh routing ipx show global
Viser den globale IPX-konfiguration.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
F?jer en udeladelse til DHCP-allokatoromr?det.
netsh interface ipv6 add dns
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.





Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?






Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/protocol.htm
0.093

Can I see the disks partitions under Windows 10?

 /

How to enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Windows 10 auto update hangs at 91 percent, why, what can i do?

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /

Is dropbox.com free and useful?

 /

Start calendar directly via shortcut on the desktop!

 /

How to find Windows 8 On-Screen Keyboard, (8.1, open, start, run, osk.exe)?

 /

How to change or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /