NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » protocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show protocol ? Format: show protocol Bemærkninger: Viser alle konfigurerede IP-protokoller. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- Type Viser hvordan protokollen bruges, f.eks. generel, unicast- eller multicast-brug. Vendor Viser protokollens producentoplysninger. Protocol Viser IP-protokoloplysninger.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PROTOCOL

netsh routing ip show protocol - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser alle konfigurerede IP-protokoller. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, protocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show state
Viser aktuel firewall-tilstand.
netsh routing ip ospf set protofilter
Angiver handling for OSPF-protokolfilter.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh routing ipx show global
Viser den globale IPX-konfiguration.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
F?jer en udeladelse til DHCP-allokatoromr?det.
netsh interface ipv6 add dns
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/protocol.htm

0.078

I do not want to keep the calendar running in the background!

 /

Status speichern und Einstellungen Problem beheben?

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

How to change the Windows-8 and 8.1 activation key to activate Win-8?

 /

Has Quad-Directory Explorer a single tree that can be used for all panes?

 /

Portabler Einsatz vom Pixel Tester + Windows 10 Probleme!

 /

Is there in Windows 10 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /

How long does it take 35 times to overwrite files?

 /