NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » add » exclusion

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp add exclusion ? Format: add exclusion [exclusion=] Parametre: Tag Værdi address - En IP-adresse som skal udelades fra DHCP- allokatorområdet. Bemærkninger: Tilføjer en IP-adresseudeladelse til DHCP-allokatorområdet, som kan bruges til at allokere adresser dynamisk med en Windows 2000-router. Eksempel: add exclusion exclusion=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / ADD / EXCLUSION

netsh routing ip autodhcp add exclusion - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer en udeladelse til DHCP-allokatoromr?det. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, add, exclusion, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh diag ping adapter
Send pingsignal til alle netv?rkskort.
netsh routing ip igmp set global
Angiver globale IGMP-parametre.
netsh interface ipv6 show joins
Viser IPv6-multicast-adresser.
netsh routing ipx add interface
Aktiverer IPX-routing p? en gr?nseflade med opkald efter behov.
netsh ras delete link
Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/add/exclusion.htm

0.046

Desktop-Verknüpfung für das Ausführen-Dialog unter Windows 10 (Befehle)?

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Show hidden files and folders in Windows 10, how to?

 /

Nutzungsbedingungen facebook.de kann ich nicht finden, gibt es sowas wie facebok.de AGB'S?

 /

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /

Fax und Scan ist auf einmal weg, Windows (10, 8.1)!

 /

Wo befindet sich der reale Ordner-Pfad zum Desktop in Windows 8 (8.1, 10)?

 /

DesktopOK Tools + functions!

 /