netsh routing ip autodhcp add exclusion - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » add » exclusion

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp add exclusion ? Použití: add exclusion [exclusion=] Parametry: Příznak Hodnota adresa - Adresa IP, kterou chcete vyloučit z oboru modulu přidělování DHCP. Poznámky: K oboru modulu přidělování DHCP přidá vyloučení adresy IP, čímž se urychlí proces přidělování adres pomocí směrovače systému Windows 2000. Příklady: add exclusion exclusion=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / ADD / EXCLUSION

netsh routing ip autodhcp add exclusion - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, add, exclusion, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPPWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/add/exclusion.htm
0.234
20602

How can i enable the administrator account in Windows 8.1 or 10?

 /

Zwangsabschaltung vom Computer einleiten, aber wie?

 /

What is the difference between Windows 7 Home, Professional, and Ultimate?

 /

How can I turn off the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page!

 /

Where are the Auto Update settings in Windows 10 (enable / disable)?

 /

Turn off the directory grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /

Where can I change the Hertz on the Windows 10 laptop?

 /

Portable use and Windows 10 protected directorys problem!

 /

Search query windows-10 ms file explorer (simple example)?

 /

Wie kann ich Fotos mit Whatsapp verschicken?

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, turn off)?

 /