NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » add » exclusion

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp add exclusion ? Použití: add exclusion [exclusion=] Parametry: Příznak Hodnota adresa - Adresa IP, kterou chcete vyloučit z oboru modulu přidělování DHCP. Poznámky: K oboru modulu přidělování DHCP přidá vyloučení adresy IP, čímž se urychlí proces přidělování adres pomocí směrovače systému Windows 2000. Příklady: add exclusion exclusion=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / ADD / EXCLUSION

netsh routing ip autodhcp add exclusion - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, add, exclusion, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/add/exclusion.htm
0.218
20602

How can I only Add Folders included Subdirectorys, but not add files for timestamps?

 /

Sicher Löschen um Daten restlos von Speichermedien entfernen!

 /

What is a SD memory card?

 /

Remove a update from Windows 10, can I?

 /

What is a documents directory?

 /

Can I list (see) all users via command line?

 /

Was sind die Vorteile und Nachteile von exFat bei Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Edit Q-Dir *.qdr file for a custom start of the quad file explorer!

 /

Wie lange dauert 35 mal überschreiben plus Zufalls-Umbenennen?

 /

Convert the Bin file to ISO file even under x64 Windows all OS!

 /

Mouse traces of snow flakes under W10!

 /

Wie schalte ich den Tabletmodus in Windows 10 ein und aus (Vollbild)?

 /