NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » add » exclusion

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp add exclusion ? Použití: add exclusion [exclusion=] Parametry: Příznak Hodnota adresa - Adresa IP, kterou chcete vyloučit z oboru modulu přidělování DHCP. Poznámky: K oboru modulu přidělování DHCP přidá vyloučení adresy IP, čímž se urychlí proces přidělování adres pomocí směrovače systému Windows 2000. Příklady: add exclusion exclusion=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / ADD / EXCLUSION

netsh routing ip autodhcp add exclusion - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, add, exclusion, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/add/exclusion.htm
0.046

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

Find short notes toot for Windows 10 Desktop, how to?

 /

External drives are not displayed under Windows 10 (USB, HDD)?

 /

Scann und Qualität in Win Scann 2 PDF!

 /

The desktop icons or symbols in Vista / and Windows 10/8.1 are much too large!

 /

Treiber Aktualisierung über den Windows-10 Gerätemanager!

 /

Das Center für erleichterte Bedienung schnell öffnen in Windows 8.1, 8, 10?

 /

TouchWiz Start high battery usage on my android smart phone, why?

 /