NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » add » exclusion

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp add exclusion ? Použití: add exclusion [exclusion=] Parametry: Příznak Hodnota adresa - Adresa IP, kterou chcete vyloučit z oboru modulu přidělování DHCP. Poznámky: K oboru modulu přidělování DHCP přidá vyloučení adresy IP, čímž se urychlí proces přidělování adres pomocí směrovače systému Windows 2000. Příklady: add exclusion exclusion=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / ADD / EXCLUSION

netsh routing ip autodhcp add exclusion - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, add, exclusion, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/add/exclusion.htm
0.062

Windows 10 Show Administrative Tools, how to find?

 /

RUN the Windows Control Panel, how to?

 /

Ein zweites Laufwerk im neuem Fenster öffnen?

 /

How to Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 Update?

 /

Was ist ein Remote Zugriff?

 /

Find and change the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /

WinBin2Iso Video!

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /