NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » add » exclusion

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp add exclusion ? Použití: add exclusion [exclusion=] Parametry: Příznak Hodnota adresa - Adresa IP, kterou chcete vyloučit z oboru modulu přidělování DHCP. Poznámky: K oboru modulu přidělování DHCP přidá vyloučení adresy IP, čímž se urychlí proces přidělování adres pomocí směrovače systému Windows 2000. Příklady: add exclusion exclusion=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / ADD / EXCLUSION

netsh routing ip autodhcp add exclusion - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, add, exclusion, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/add/exclusion.htm
0.155
20602

Regen Tropfen auf dem Windows 10/11!

 /

Der Virenscanner findet nie was, brauche ich sowas überhaupt unter Windows 10?

 /

How to create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /

Umstellen wenn der Kalender in Chinesisch angezeigt wird!

 /

Bluetooth, WLAN, or USB-PC connection for printing with Windows (11, 10, 8.1, 7)?

 /

The difference user and account names in Windows 10/11!

 /

Auf fette Schrift bei Windows 10 / 11 Systemweit umstellen, aber wie DPI?

 /

How can I ignore the file extensions in the file search?

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 10?

 /

Alles am Windows Desktop ist verschoben, was kann ich machen!?

 /

Hard disk does not start, clicks are heard?

 /