netsh routing ip autodhcp add exclusion - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » add » exclusion

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp add exclusion ? Použití: add exclusion [exclusion=] Parametry: Příznak Hodnota adresa - Adresa IP, kterou chcete vyloučit z oboru modulu přidělování DHCP. Poznámky: K oboru modulu přidělování DHCP přidá vyloučení adresy IP, čímž se urychlí proces přidělování adres pomocí směrovače systému Windows 2000. Příklady: add exclusion exclusion=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / ADD / EXCLUSION

netsh routing ip autodhcp add exclusion - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, add, exclusion, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPPWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/add/exclusion.htm
0.14
20602

Wie kann ich die Gruppierung der Ordnergröße (Folder-Size) Ansicht deaktivieren?

 /

In Explorer View Hidden and System Files in Q-Dir, (show, hide)!

 /

How can i customize the Relationship on FaceBook.com?

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 10 (feature)?

 /

Printer management, printer server, driver, connections Printers under Windows 10!

 /

Hängende Windows Programme schließen und terminieren!

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /

What is a documents folder?

 /

Send PDF directly via e-mail over the program menu, very easy!

 /

KO Timer more options for the Process and APP Terminator on Windows (10, 8.1, ...)!

 /

How to use voice search in Google Chrome on Windows?

 /