NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » add » exclusion

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp add exclusion ? Použití: add exclusion [exclusion=] Parametry: Příznak Hodnota adresa - Adresa IP, kterou chcete vyloučit z oboru modulu přidělování DHCP. Poznámky: K oboru modulu přidělování DHCP přidá vyloučení adresy IP, čímž se urychlí proces přidělování adres pomocí směrovače systému Windows 2000. Příklady: add exclusion exclusion=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / ADD / EXCLUSION

netsh routing ip autodhcp add exclusion - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, add, exclusion, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/add/exclusion.htm
0.281
20602

Turn off the Windows 11 PC properly!

 /

Hide drives, Hard and SSD partitions on Windows 10/11!

 /

Windows 10 / 11 Home lokale Benutzer und Gruppen erstellen?

 /

After downloading error message: Not a valid Win32 application, why!

 /

Initiate / Start in Safe Mode on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Über die Eingabeaufforderung die CPU-Prozessorinformationen abrufen!

 /

Autodesk and AutoCad what kind of programs are they?

 /

Insert texts and execute commands as admin and standard user!

 /

Objektanzahl, Verzeichnisgröße, Größenangaben und Informationen in der Statusleiste!

 /

Convert the Bin file to ISO file even under x64 Windows all OS!

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

How can I remove or uninstall from Windows the window read out text tool?

 /