NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show joins ? Použití show joins [[interface=]<řetězec>] [[level=]normal|verbose] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; level - jedna z následujících hodnot: normal: pro každé rozhraní zobrazí jeden řádek; toto je výchozí možnost, není-li určeno žádné rozhraní; verbose: pro každé rozhraní zobrazí další informace; toto je výchozí možnost, je-li určeno rozhraní. Poznámky: Zobrazí všechny adresy IPv6 vícesměrového vysílání, nebo všechny adresy vícesměrového vysílání na daném rozhraní, je-li rozhraní určeno.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / JOINS

netsh interface ipv6 show joins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set address
Změní informace o adrese IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP.
netsh ras aaaa show authserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/joins.htm
0.218
17929

Der Computer wurde durch Windows geschützt - abstellen (deaktivieren)!

 /

Quickly and easily find HDD or SSD memory chutes on Windows!

 /

I can only shut down or hide the note but there is no way to delete it?

 /

Save and restore the positions of the Windows Desktop Icons + nice extra Tools. 

 /

How to on MS ISS FTP Server Access!

 /

Wie funktioniert das Mounten von VHD ohne Zusatzsoftware in Windows-7?

 /

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /

Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to?

 /

How can I set the Windows turn off timer / shut down (10 / 8.1 / 7)?

 /

Your account is now infected! Modify the password this time!

 /

What is Tabbed Browsing?

 /

Simply type in bold, italic or underlined:

 /