NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show joins ? Použití show joins [[interface=]<řetězec>] [[level=]normal|verbose] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; level - jedna z následujících hodnot: normal: pro každé rozhraní zobrazí jeden řádek; toto je výchozí možnost, není-li určeno žádné rozhraní; verbose: pro každé rozhraní zobrazí další informace; toto je výchozí možnost, je-li určeno rozhraní. Poznámky: Zobrazí všechny adresy IPv6 vícesměrového vysílání, nebo všechny adresy vícesměrového vysílání na daném rozhraní, je-li rozhraní určeno.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / JOINS

netsh interface ipv6 show joins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set address
Změní informace o adrese IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP.
netsh ras aaaa show authserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/joins.htm
0.218
17929

Windows 11 fonts and fonts folder?

 /

Can I do Postbank online banking without the BestSign app, i.e. via TAN?

 /

Die Numerische Dateisortierung unter Windows 10/11 über Gruppenrichtlinien!

 /

Watch Star Wars Episode IV from Command Prompt!

 /

Nintendo DSi, DS Lite, Switsch, what should I buy?

 /

Change PC name Windows 10/11!

 /

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

Find, enable, turn off, view Outlook Favorites Folder?

 /

Gadgets Windows 10/11?

 /

Das Tippen unter Windows 10/11 ist langsam, wie kann man die Tastatur-Geschwindigkeit ändern?

 /

Windows Explorer Windows+E!

 /

Can I also use the directory printout tool commercially in Office?

 /