netsh interface ipv6 show joins - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show joins ? Použití show joins [[interface=]<řetězec>] [[level=]normal|verbose] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; level - jedna z následujících hodnot: normal: pro každé rozhraní zobrazí jeden řádek; toto je výchozí možnost, není-li určeno žádné rozhraní; verbose: pro každé rozhraní zobrazí další informace; toto je výchozí možnost, je-li určeno rozhraní. Poznámky: Zobrazí všechny adresy IPv6 vícesměrového vysílání, nebo všechny adresy vícesměrového vysílání na daném rozhraní, je-li rozhraní určeno.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / JOINS

netsh interface ipv6 show joins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set address
Změní informace o adrese IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP.
netsh ras aaaa show authserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/joins.htm
0.14
17929

Protect your hardware on the computer!

 /

Windows 10 manual or help for free?

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1 and 10!

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog to run Commands!

 /

Your account is now infected! Modify the password this time!

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

Command line CMD background customize color, but how, with example?

 /

How to find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /

Windows BIN to ISO Converter Software for free 10, 8.1, 7.0 and MS Server Systems!

 /

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /

Can I modify Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, turn off)!

 /

Create a password reset eg. recovery disk for Windows 8.1, 8 and Windows 10!

 /