NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show authserver ? show authserver [ [name = ] server ] Zobrazí podrobné informace o serveru ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS Není-li zadán název serveru, budou zobrazeny všechny konfigurované servery ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / AUTHSERVER

netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock reset
Resetuje katalog Winsock do čistého stavu.
netsh routing ip delete interface
Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní.
netsh interface ipv6 isatap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/authserver.htm
0.296
20517

Who needs such nonsense as mouse tracks on the modern Windows 10 OS?

 /

Powerful sysdm.cpl ,3 command in Windows 10!

 /

Turn off AutoPlay for all users in Windows 8.1 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /

Setting for file associations in Windows 10, but how?

 /

Die Schachteln, die nicht beschriftet sind, kann man Rauchen!

 /

How can you clean or shrink the winsxs directory? It takes up too much disk space!

 /

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /

Was sind Systemeigenschaften?

 /

Windows x64 Betriebssysteme, was dat?

 /

How to set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /