NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show authserver ? show authserver [ [name = ] server ] Zobrazí podrobné informace o serveru ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS Není-li zadán název serveru, budou zobrazeny všechny konfigurované servery ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / AUTHSERVER

netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock reset
Resetuje katalog Winsock do čistého stavu.
netsh routing ip delete interface
Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní.
netsh interface ipv6 isatap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/authserver.htm
0.078

Help Windows 10 doesn't have a registry editor, where can i find regedit?

 /

How can I in Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

Schrift im Datei-Explorer wird nicht richtig angezeigt, warum?

 /

Help for Explorer in Windows-10!

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

Wie funktioniert die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung?

 /

What are time zones?

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /