NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show authserver ? show authserver [ [name = ] server ] Zobrazí podrobné informace o serveru ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS Není-li zadán název serveru, budou zobrazeny všechny konfigurované servery ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / AUTHSERVER

netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock reset
Resetuje katalog Winsock do čistého stavu.
netsh routing ip delete interface
Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní.
netsh interface ipv6 isatap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/authserver.htm
0.077

Save icon layout and restore it.

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

How to disable hibernate in windows 7?

 /

Transfer the Explorer View settings of columns in Q-Dir, how to?

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, how to?

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

What is TMC in a car radio?

 /

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /