NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, které má být odstraněno. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní a odebere předávání mezi protokoly IP. Příklady: delete interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/interface.htm
0.249
19692

Virtual on screen keyboard on Windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Wie kann ich die Hinweise ausrichten, etwa linksbündig?

 /

Can I also do a test color printing in Windows 10?

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

Start mit der letzten Windows Position und Ansichtseinstellung Explorer Q-Dir!

 /

Aero Desktop Clock for all Windows OS!

 /

Neue WIFi Übersicht in Windows 10 2020!

 /

Gibt es einen Papierkorb für den Windows 10 Desktop?

 /

Wie benutzt man die Windows 10 Password Reset-Diskette?

 /

Spell checker Windows 10 spelling mistakes, settings!

 /

Remove My magazine from home screen start on the Android smart phone!

 /