NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, které má být odstraněno. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní a odebere předávání mezi protokoly IP. Příklady: delete interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/interface.htm
0.14
19692

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /

Was ist Full-HD?

 /

Explorer View Grouping, hows to turn off in Q-Dir list views!

 /

Chose when to Turn off the Windows 10 and 11 Display!

 /

Was sind Audiogeräte?

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away) Windows 11/10?

 /

BitBlt Paint Speed Test for GPU on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Printer connection with standard parallel port is missing on the PC, what can I do?

 /

What is Rahnsoftware or Ransomware?

 /

Alles am Windows Desktop ist verschoben, was kann ich machen!?

 /

What is calibration?

 /

Im Start-Menü: Dokumente, Downloads, Persönliche Ordner, ... anzeigen!

 /