netsh » routing » ip » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, které má být odstraněno. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní a odebere předávání mezi protokoly IP. Příklady: delete interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / INTERFACE


Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQOdstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/interface.htm
0.077
19692

Spenden über PayPal - Problem, warum?

High CPU usage by Windows Explorer at 100 percent?

Wofür sind die Linien und Schaltflächen an der Wurzel?

MS Shell folder menus and right-click function in Q-Dir!

Change the address bar in Explorer-View to Classic or modern Windows 10!

Formatting and partitioning the disk without Windows?(0)