NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, které má být odstraněno. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní a odebere předávání mezi protokoly IP. Příklady: delete interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/interface.htm
0.062

Probleme beim Kopieren und Verschieben mit TeraCopy, sowie bei Drag und Drop?

 /

Ausblenden der Titelleiste und Menü, verschieben des Fensters durch Ziehen am Hintergrund!

 /

How to change the Windows-8 and 8.1 activation key to activate Win-8?

 /

File Explorer Folder Options in Windows 10, how to find, open?

 /

Windows 98 Classic Desktop Clock for Windows 10!

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

Run Command Prompt and activate Opacity Mode on Windows 10!

 /

Opens 4 times my computer, last setting is lost in File-Explorer-Views?

 /