netsh routing ip delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, které má být odstraněno. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní a odebere předávání mezi protokoly IP. Příklady: delete interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/interface.htm
0.171
19692

Windows 10 UAC activate modify!

 /

Kann man in Windows 8 oder 8.1 das Aero einschalten?

 /

Download Windows 7 Starter, Home (Basic Premium), Professional, Ultimate!

 /

No connection via WiFi / W-LAN under my Windows 10 Surface, why?

 /

Auswahlwette Gewinnzahlen 6 aus 45 Zufallszahlen!

 /

Autostart von Programmen beim Starten von Windows-10?

 /

This file can not be deleted!

 /

So many folders in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /

What is a blue screen?

 /

Restore system files and settings from a Windows-10/8.1 Restore Point!

 /

Der von Ihnen empfangene HTTP-Request enthält Script-Code und muss daher abgelehnt werden!

 /

Mehrere Dateien oder Ordner in Windows Explorer Auswählen, Windows 10!

 /