NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, které má být odstraněno. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní a odebere předávání mezi protokoly IP. Příklady: delete interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/interface.htm

0.077

Disable and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

AHCI bei Windows 8.1 und 8 / 10 via storahci (aktivieren, umstellen)!

 /

Wo wird die Desktop Icon Layout Sicherung gespeichert?

 /

How can i start the paint program in Windows 8, 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

With the stress test, load only the graphics card, how to?

 /

Wie benutzt man MultiClipBoardSlots, Hilfe?

 /

Find and change the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /

Windows-10 Bilder vom Login-Bildschirm speichern (Sperr-Bildschirm)?

 /