NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete interface ? Sposób użycia: delete interface [name=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu do usunięcia. Uwagi: usuwa przekazywanie dalej adresów IP dla podanego interfejsu. Przykłady: delete interface name="Połączenie lokalne"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip delete interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyłącza przesyłanie dalej adresów IP na określonym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add protofilter
Dodaje filtr protokołu OSPF.
netsh interface show interface
Wyświetla interfejsy.
netsh routing ipx sap dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras show registeredserver
Wyświetla, czy komputer jest zarejestrowany
netsh interface ipv6 6to4 dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/interface.htm
0.062

Changed the Don't Sleep the power saving options on the system?

 /

Das eigene Profilbild auf Facebook.de verändern, löschen oder anpassen?

 /

Minianwendungen Windows 10?

 /

What is TWAIN?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

How can i change the colour of the header bar of the active window?

 /

Keyboard Shortcut to Run as administrator in RUN-Command Dialog?

 /

Wlan bzw WiFi geschwindigkeit unter Windows 10 sehen, wie geht das?

 /