NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface show interface ? Sposób użycia: show interface [[name=]ciąg] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu, dla którego mają być wyświetlone bieżące ustawienia parametrów. Uwagi: wyświetla parametry interfejsu. Przykłady: show interface name="Połączenie lokalne"

NETSH / INTERFACE / SHOW / INTERFACE

netsh interface show interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla interfejsy. / Windows 2000/XP
netsh, interface, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect
Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy.
netsh routing ip igmp
Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'.
netsh interface ipv6 set teredo
Ustawia stan Teredo.
netsh routing ip show protocol
Wyświetla wszystkie skonfigurowane protokoły IP.
netsh ras appletalk set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh firewall show logging
Wyświetla konfigurację rejestrowania zapory.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla interfejsy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/show/interface.htm
0.312
14857

Use the directory tree in the Explorer address line!

 /

Joystick / Gamecontroller kalibrieren unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

In Windows 10 und 8.1 virtuelle Laufwerke wie z.B. ISO-Images oder VHD-Laufwerke mounten!

 /

Problems with Windows 10 Folder Protection and Defender!

 /

Volume control in the notification area of ​​the taskbar activate / deactivate!

 /

What is svchost.exe on Windows?

 /

Classic address bar under Windows 10 instead of a new address line!

 /

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

 /

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

How can I switch or change the Language In DesktopOK?

 /