NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface show interface ? Sposób użycia: show interface [[name=]ciąg] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu, dla którego mają być wyświetlone bieżące ustawienia parametrów. Uwagi: wyświetla parametry interfejsu. Przykłady: show interface name="Połączenie lokalne"

NETSH / INTERFACE / SHOW / INTERFACE

netsh interface show interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla interfejsy. / Windows 2000/XP
netsh, interface, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect
Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy.
netsh routing ip igmp
Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'.
netsh interface ipv6 set teredo
Ustawia stan Teredo.
netsh routing ip show protocol
Wyświetla wszystkie skonfigurowane protokoły IP.
netsh ras appletalk set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh firewall show logging
Wyświetla konfigurację rejestrowania zapory.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla interfejsy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/show/interface.htm
0.186
14857

Can not drag In Explorer View at Windows Admin Mode!

 /

Windows 10 and 11 activation slui 4 not working via phone system!

 /

Quad-Explorer Q-Dir Defender Firewall Win-10, problem!

 /

Can I show Program Name in Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)?

 /

How do I sort the order for the Copy Paste menu?

 /

Automatically turn off monitor even without power options in Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Für Programme den Standarddrucker bei Windows 8.1, 10, 11 definieren!

 /

Continue to use Windows 11, 10, 8.1, ... system keyboard shortcuts!

 /

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /

What is adware?

 /

Where is the Windows 10 WordPad, can I open the writer?

 /

How to remove the OneDrive folder from File Explorer in Windows-10?

 /