NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface show interface ? Použití: show interface [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název zadaného rozhraní, pro které se zobrazí aktuální nastavení parametrů. Poznámky: Zobrazí se parametry rozhraní. Příklady: show interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / SHOW / INTERFACE

netsh interface show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, interface, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip igmp install
Instaluje směrovač nebo server proxy IGMP a nastaví globální protokolování.
netsh interface ipv6 show global
Zobrazí parametry globální konfigurace.
netsh routing ipx add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall show portopening
Zobrazí konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/show/interface.htm
0.062

Classic Address-Bar on Windows-10!

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

Virtual on screen keyboard windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

Hilfe! Schriftart im Explorer View in Q-Dir Probleme Windows 10/8.1/7!

 /

How to Works the comparison of the Images (FindSameImagesOK)?

 /

Windows Ausführen Dialog starten?

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /