NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface show interface ? Použití: show interface [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název zadaného rozhraní, pro které se zobrazí aktuální nastavení parametrů. Poznámky: Zobrazí se parametry rozhraní. Příklady: show interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / SHOW / INTERFACE

netsh interface show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, interface, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip igmp install
Instaluje směrovač nebo server proxy IGMP a nastaví globální protokolování.
netsh interface ipv6 show global
Zobrazí parametry globální konfigurace.
netsh routing ipx add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall show portopening
Zobrazí konfiguraci portu v nastavení brány firewall.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/show/interface.htm
0.046

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

How to pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, disable, uninstall)!

 /

Wie lange läuft mein Windows-8.1 / 10 PC-System schon (noch, ende)?

 /

Handwriting personalization on a Windows-10 Tablet PC, how to?

 /

Can I install program and drivers in compatibility mode on Win 8 / 8.1?

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

Shut down the Windows PC after deleting the data!

 /