NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface show interface ? Použití: show interface [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název zadaného rozhraní, pro které se zobrazí aktuální nastavení parametrů. Poznámky: Zobrazí se parametry rozhraní. Příklady: show interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / SHOW / INTERFACE

netsh interface show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, interface, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip igmp install
Instaluje směrovač nebo server proxy IGMP a nastaví globální protokolování.
netsh interface ipv6 show global
Zobrazí parametry globální konfigurace.
netsh routing ipx add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall show portopening
Zobrazí konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/show/interface.htm

0.108

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Zusatzleiste in die Windows 7 Taskleiste hinzufügen?

 /

How can I change the administrator, Windows 8, 8.1 and 10 (user)?

 /

Enable the administrator account in Windows 7 with full access, how to?

 /

Can i manually create in Windows 8.1 / 8 and 10 a restore point?

 /

Wie funktioniert die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung?

 /

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /

Windows 10 Passwort ändern, entfernen, bzw. neues Kennwort setzen, aber wo?

 /