NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show global ? Použití: show global [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazení informací v zásobníku (výchozí), persistent: Zobrazení trvalých informací. Poznámky: Zobrazí parametry globální konfigurace.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / GLOBAL

netsh interface ipv6 show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/global.htm
0.156
17133

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /

Sterne als Spuren am Desktop!

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

My Computer and This PC, where is the difference?

 /

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

Convert the FAT32 to NTFS without losing data under Windows 10?

 /

Desktop Symbol Abstand vergrößern, Windows 10, 8.1, ...!

 /

Can I start DirectX diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /