netsh interface ipv6 show global - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show global ? Použití: show global [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazení informací v zásobníku (výchozí), persistent: Zobrazení trvalých informací. Poznámky: Zobrazí parametry globální konfigurace.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / GLOBAL

netsh interface ipv6 show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/global.htm
0.125
17133

Unterschied Zwischen Laser- und Tinten- Drucker?

 /

Complete Deactivation of Grouping in Explorer List Views!

 /

Can I select non adjacent files in explorer list view?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, can I?

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer!

 /

Hilfe, beim Öffnen kommt die Fehlermeldung "gdiplus.dll erforderlich" ? (Programstart).

 /

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /