NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show global ? Použití: show global [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazení informací v zásobníku (výchozí), persistent: Zobrazení trvalých informací. Poznámky: Zobrazí parametry globální konfigurace.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / GLOBAL

netsh interface ipv6 show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/global.htm

0.093

Wenn ich zwischen HDMI Switcher wechsle, werden die Icons neu angeordnet!

 /

Wie kann ich den File Unlocker deinstallieren (ThisIsMyFile)?

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

Works WinScan2PDF, with all scanner?

 /

Translate text from clipboard!

 /

Preview PDF files of Adobe and other Images from Explorer views?

 /

Change the language in QuickTextPaste!

 /

How to enable/disable folders size ToolTips in Windows-7 Explorer?

 /