NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show global ? Použití: show global [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazení informací v zásobníku (výchozí), persistent: Zobrazení trvalých informací. Poznámky: Zobrazí parametry globální konfigurace.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / GLOBAL

netsh interface ipv6 show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/global.htm
0.265
17133

Was ist der Unterschied zwischen Bildschirm und Monitor?

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

How to teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /

Add File-Types / Extensions for search indexing service!

 /

 Can i uninstall Short Note from Windows 10, 8.1 or 7?

 /

Clear and Reset the Thumbnail Cache in Windows 10, Thumbs.db?

 /

Wenn das Netzlaufwerk nach Neustart oder Update verschwindet!

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

Enable screen saver password in Windows 10, can I turn off?

 /

Prevent my computer from sleeping, but still allow the screen off?

 /

Where is the difference to shut down and reboot Windows 10 (8.1, IE 11, 7)?

 /

Overclocked systems?

 /