NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show global ? Použití: show global [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazení informací v zásobníku (výchozí), persistent: Zobrazení trvalých informací. Poznámky: Zobrazí parametry globální konfigurace.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / GLOBAL

netsh interface ipv6 show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/global.htm
0.186
17133

Filenames to file timestamps, I want set the time to 00:00:00?

 /

How do I use find ~ approximately character on the keyboard?

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 11/10 (feature)?

 /

The best alternative File Explorer for new Windows 11 and old Windows 10!

 /

New work area as a new tab window!

 /

Windows-8 Download?

 /

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /

Open stuff and suggestions for QTP!

 /

Windows 8.1, 11, 10: Where are the default images for users (picture, directory)!

 /

Start two or more programs at the same time from the command prompt!

 /

GetWindowText error Fehlermeldung?

 /

I can not display and see MP3 tags in Quad Explorer on Windows 11/10?

 /