netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Použití: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota prefix - předpona, pro kterou má být přidána zásada; precedence - hodnota priority v tabulce zásad použitá pro řazení cílových adres; label - hodnota popisku povolující zásady preferující určitou předponu zdrojové adresy pro použití s předponou cílové adresy; store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Přidá zásadu výběru zdrojové a cílové adresy pro danou předponu. Příklad: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY


Quick - Link:
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPřidá položku zásady předpony. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.061
17540

What are Windows 11, 10, ... etc. Services?

Kann ich Magische Maus Spuren auf dem Multi Monitor unter Windows 10/7 verwenden?

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

Ist es möglich, nur zwei Ordner und nicht 4 Explorer für Windows zu öffnen?

Can I translate Get Pixel Color for people in my country?

The leaves are not in the foreground only on the desktop?(0)