NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Použití: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota prefix - předpona, pro kterou má být přidána zásada; precedence - hodnota priority v tabulce zásad použitá pro řazení cílových adres; label - hodnota popisku povolující zásady preferující určitou předponu zdrojové adresy pro použití s předponou cílové adresy; store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Přidá zásadu výběru zdrojové a cílové adresy pro danou předponu. Příklad: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku zásady předpony. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh interface portproxy show all
Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
netsh routing ipx rip set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku zásady předpony. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.156
17540

Place the recycle bin in the Windows 11 and 10 Start menu!

 /

Can I ignore file extensions when searching in Explorer view?

 /

System update time for Windows 11 is displayed!

 /

Was für Spiele hat Windows 7?

 /

Can I develop and test my own APPs on Windows 10?

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

Nur Dateiendungen bei der Dateidetail-Ansicht in der Spalte 'Typ' anzeigen lassen!

 /

Workplace, This PC and computer, where is the difference?

 /

In Windows 7, specific applications or programs always run as administrator, or start!

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

Is the mouse pointer in Windows 8.1 and 10 smaller than the XP and 7 cursor?

 /

Folder with the largest hard drive usage on Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /