NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » icmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show icmp ? Použití: show icmp [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota rr - Interval v sekundách mezi obnovením rozhraní statistiky ICMP. Poznámky: Zobrazí informace o statistice ICMP. Příklady: show icmp show icmp rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / ICMP

netsh interface ip show icmp - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiku protokolu ICMP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, icmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip update
Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní.
netsh ras appletalk show
Zobrazí informace.
netsh firewall show notifications
Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf set
Nastaví konfigurační informace.
netsh lan show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/icmp.htm

0.092

AndroidAP Password for Samsung Galaxy (forgot, to change, enter new)?

 /

Drucken von mehreren Bilder auf einer Seite, Windows (10, 8.1)!

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

What is Invisalign?

 /

NewFileTime Video!

 /

Was ist eine SSD-Festplatte und SSHD?

 /

Eine Windows 7 Universal DVD / ISO mit allen Editionen erstellen!

 /

How do I change the position of the desktop clock?

 /