NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show config - Zobrazí aktuální konfiguraci protokolu Appletalk pro vzdálený přístup.

NETSH / RAS / APPLETALK / SHOW

netsh ras appletalk show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/show.htm
0.046

Can I Download the Windows-10 and Install it!

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /

Desktop Zeiger Stab als Blau Büroklammer für Windows!

 /

See more of your Wallpaper on the Windows Desktop and Server OS!

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

Was sind Unicode-Schriftarten?

 /

Wo finde ich Programme, die durch die Windows 8.1 / 10 Firewall zugelassen sind?

 /

How can i start the paint program in Windows 8, 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /