NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » set » v4tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set v4tov6 ? Použití: set v4tov6 [listenport=]| [[connectaddress=]|] [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv4, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv6, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv6, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V4TOV6

netsh interface portproxy set v4tov6 - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, v4tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set
Nastaví konfigurační informace.
netsh lan show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce.
netsh routing ip add rtmroute
Přidá dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh interface ipv6 6to4 show state
Zobrazí stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip show
Zobrazí informaceWindows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set/v4tov6.htm
0.14

Favoriten richtig verwalten, oder löschen (alle 4 Explorer Ansichten öffnen)?

 /

Auto Shutdown in Windows 8, 8.1, 10 (automatisch herunterfahren)!

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

Can I open in Windows 8.1/10 the program path through the task manager?

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

How to change the windows 8.1 and 10 local date and time?

 /

Where are the default images for users in Windows 8.1 / 10 (picture, directory)!

 /

what does "punch the icons" in DesktopOK?

 /