NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set area - Změní parametry protokolu OSPF určené oblasti. set global - Změní globální parametry protokolu OSPF. set interface - Změní parametry konfigurace OSPF pro rozhraní. set protofilter - Nastaví akce filtru protokolu OSPF. set routefilter - Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování. set virtif - Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET

netsh routing ip ospf set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set.htm
0.125
15111

How can I query or find out the shipment number on ebay.com?

 /

Stress for GPU on Windows 10 and old Win 7 plus see the load balance!

 /

Befehl um lokale Ordner als Netzlaufwerk mit Laufwerksbuchstaben zuzuweisen!

 /

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, how to?

 /

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Top Secret and hidden Commands for Windows 10 Explorer!

 /

Windows 10 network adapters are missing, where can I find them?

 /

Schnellstartleiste mit eigenen Programmen oder Befehlen anpassen Win 10, 8.1, ... !

 /

What is adware?

 /

Was ist re­kon­s­t­ru­ie­ren, Re­kon­s­t­ruk­ti­on?

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /