NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set area - Změní parametry protokolu OSPF určené oblasti. set global - Změní globální parametry protokolu OSPF. set interface - Změní parametry konfigurace OSPF pro rozhraní. set protofilter - Nastaví akce filtru protokolu OSPF. set routefilter - Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování. set virtif - Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET

netsh routing ip ospf set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set.htm
0.234
15111

Remove File Eraser from Windows (10, 8.1, ...), how to!

 /

Example of Performance Index on Windows 10 Pro all Builds!

 /

Windows 10 1803 Spring Creators update hangs!

 /

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Driver x64, x32, Windows 10, 8.1, 7!

 /

For what snow on the desktop, who needs something like that?

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

Desktop shortcut for windows 8.1 / 10 fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Start system resources check and diagnostic tool for RAM on all Windows 10, 7!

 /

Help with Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

Die Anmeldeinformationsverwaltung!

 /

Kurze Notizen für die Tür, Auto, Hinweise, Parkplatz, ...! 

 /

Wie funktioniert die automatische Druckkopfreinigung?

 /