NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set area - Skifter parametre for det angivne område. set global - Skifter globale OSPF-parametre. set interface - Skifter OSPF-konfigurationsparametre for grænsefladen. set protofilter - Angiver handling for OSPF-protokolfilter. set routefilter - Angiver handling for OSPF-rutefilter. set virtif - Skifter parametre for den angivne virtuelle grænseflade.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET

netsh routing ip ospf set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show joins
Viser IPv6-multicast-adresser.
netsh routing ipx add interface
Aktiverer IPX-routing p? en gr?nseflade med opkald efter behov.
netsh ras delete link
Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
netsh firewall show state
Viser aktuel firewall-tilstand.
netsh routing ip ospf set protofilter
Angiver handling for OSPF-protokolfilter.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set.htm

0.061

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /

Probleme nach Aktualisierung des Grafikkartentreiber NVIDIA GeForce bei Windows 7!

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

Open the Disk-Management in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Lösung um lange Dateipfade in der CMD-Eingabeaufforderung einzufügen!

 /