netsh routing ip ospf set global - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set global ? Format: set global [routerid=] [[asborder=]yes|no] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametre: Tag Værdi routerid - IP-adressen på routeren. asborder - Angiver, om routeren handler som en AS-grænserouter (Autonomous System). Da en AS-grænserouter annoncerer eksterne routingoplysninger fra andre rutekilder, f.eks. statiske ruter og RIP-protokollen (Routing Information Protocol), inde i OSPF-AS'en. AS-grænseroutere kan være interne eller områdegrænseroutere, og kan være tilsluttet basisnettet (backbone) En af følgende værdier: yes: AS-grænserouter aktiveret. no: AS-grænserouter deaktiveret. loglevel - En af følgende værdier: none: ingen logføring i Logbog. error: fejl logføres i Logbog. warn: fejl og advarsler logføres i Logbog. info: logfør den maksimale mængde oplysninger. Kommentarer: Ændrer globale OSPF-parametre. Eksempler: set global 10.0.0.1 asborder=yes loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / GLOBAL

netsh routing ip ospf set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Skifter globale OSPF-parametre. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras ipx set negotiation
Angiver, om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip show
Viser oplysninger.
netsh routing ip relay set global
Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent.
netsh p2p idmgr show stats
Viser statistik over identiteter.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Skifter globale OSPF-parametre. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/global.htm
0.202
15876

Include or exclude in Windows 8 / 8.1 / 10 compressed files when searching for files (. ZIP,. CAB, etc.)!

 /

Warum werden Dateitypen mit falschem Programm geöffnet?

 /

Can not drag In Explorer View at Windows Admin Mode!

 /

Microsofts Lösungen für MAC!

 /

Always start the notification area, does it work?

 /

Easy Drive Eject Access via Task-Bar-Tray Menu and Explore!

 /

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 10, 8.1, 7!

 /

Can i use this stress test for the overclocked graphics card (GPU crash)?

 /

Use right, left, middle mouse button as clipboard friend!

 /

Enable or Turn off Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /

Prüfen, ob ein Datei-Pfad vorhanden ist, per Befehlszeile?

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected folders problem!

 /