NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set global ? Format: set global [routerid=] [[asborder=]yes|no] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametre: Tag Værdi routerid - IP-adressen på routeren. asborder - Angiver, om routeren handler som en AS-grænserouter (Autonomous System). Da en AS-grænserouter annoncerer eksterne routingoplysninger fra andre rutekilder, f.eks. statiske ruter og RIP-protokollen (Routing Information Protocol), inde i OSPF-AS'en. AS-grænseroutere kan være interne eller områdegrænseroutere, og kan være tilsluttet basisnettet (backbone) En af følgende værdier: yes: AS-grænserouter aktiveret. no: AS-grænserouter deaktiveret. loglevel - En af følgende værdier: none: ingen logføring i Logbog. error: fejl logføres i Logbog. warn: fejl og advarsler logføres i Logbog. info: logfør den maksimale mængde oplysninger. Kommentarer: Ændrer globale OSPF-parametre. Eksempler: set global 10.0.0.1 asborder=yes loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / GLOBAL

netsh routing ip ospf set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Skifter globale OSPF-parametre. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras ipx set negotiation
Angiver, om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip show
Viser oplysninger.
netsh routing ip relay set global
Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent.
netsh p2p idmgr show stats
Viser statistik over identiteter.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Skifter globale OSPF-parametre. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/global.htm
0.358
15876

VHD, what is this file?

 /

Was bedeutet konsolidiert, bzw. Konsolidieren?

 /

The Stop Watch stops the countdown at mouse click!

 /

Desktop Programme können unter Windows 10 nicht gestartet werden, warum?

 /

Disable Flight Mode on Windows 10?

 /

Microsoft PDF Druckerausgabe aktivieren auf Windows!

 /

Dateipfad herausfinden im Datei-Explorer Windows (10,8.1,7, ...)?

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /

On Windows 8.1 and 10, how to turn off the Internet?

 /

Can I move the Windows-7 taskbar to different locations?

 /

Per cmd.exe Passwort setzen, welches niemals abläuft, Beispiel!

 /

If the network drive disappears after restart or update!

 /