NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set global ? Format: set global [routerid=] [[asborder=]yes|no] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametre: Tag Værdi routerid - IP-adressen på routeren. asborder - Angiver, om routeren handler som en AS-grænserouter (Autonomous System). Da en AS-grænserouter annoncerer eksterne routingoplysninger fra andre rutekilder, f.eks. statiske ruter og RIP-protokollen (Routing Information Protocol), inde i OSPF-AS'en. AS-grænseroutere kan være interne eller områdegrænseroutere, og kan være tilsluttet basisnettet (backbone) En af følgende værdier: yes: AS-grænserouter aktiveret. no: AS-grænserouter deaktiveret. loglevel - En af følgende værdier: none: ingen logføring i Logbog. error: fejl logføres i Logbog. warn: fejl og advarsler logføres i Logbog. info: logfør den maksimale mængde oplysninger. Kommentarer: Ændrer globale OSPF-parametre. Eksempler: set global 10.0.0.1 asborder=yes loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / GLOBAL

netsh routing ip ospf set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Skifter globale OSPF-parametre. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras ipx set negotiation
Angiver, om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip show
Viser oplysninger.
netsh routing ip relay set global
Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent.
netsh p2p idmgr show stats
Viser statistik over identiteter.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Skifter globale OSPF-parametre. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/global.htm
0.156
15876

Open the Disk-Management in Windows 10 or 8.1?

 /

Touch, Touch Multi Touch Test for Free!

 /

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /

Was ist Full-HD?

 /

Explorer View Grouping, hows to turn off in Q-Dir list views!

 /

Deactivate Windows 10 and 11 Quick Start!

 /

Calculate The HDD / SSD / SHDD / SC / USB Speed!

 /

Quickly insert bullets and numbered lists in Word!

 /

Was ist Excel?

 /

Windows desktop in the foreground at click doesn't work?

 /

Find Important System Properties in Windows 10!

 /

How can I restart MS Windows Explorer, Windows 11, 10, 8.1, 7, ...?

 /