NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set global ? Format: set global [routerid=] [[asborder=]yes|no] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametre: Tag Værdi routerid - IP-adressen på routeren. asborder - Angiver, om routeren handler som en AS-grænserouter (Autonomous System). Da en AS-grænserouter annoncerer eksterne routingoplysninger fra andre rutekilder, f.eks. statiske ruter og RIP-protokollen (Routing Information Protocol), inde i OSPF-AS'en. AS-grænseroutere kan være interne eller områdegrænseroutere, og kan være tilsluttet basisnettet (backbone) En af følgende værdier: yes: AS-grænserouter aktiveret. no: AS-grænserouter deaktiveret. loglevel - En af følgende værdier: none: ingen logføring i Logbog. error: fejl logføres i Logbog. warn: fejl og advarsler logføres i Logbog. info: logfør den maksimale mængde oplysninger. Kommentarer: Ændrer globale OSPF-parametre. Eksempler: set global 10.0.0.1 asborder=yes loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / GLOBAL

netsh routing ip ospf set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Skifter globale OSPF-parametre. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras ipx set negotiation
Angiver, om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip show
Viser oplysninger.
netsh routing ip relay set global
Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent.
netsh p2p idmgr show stats
Viser statistik over identiteter.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Skifter globale OSPF-parametre. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/global.htm
0.218
15876

Kann ich mein Windows-XP auf englisch umstellen?

 /

Can I use classic MS Paint under Windows 11?

 /

How to Repair Paralyzed Pixels on an LCD Monitor?

 /

How to open / run in Windows-8, 10 the 'Shut Down Windows' Dialog Box?

 /

What internet browsers will work on Windows 7?

 /

How to activate game mode in Windows 11?

 /

Sommerzeit und Winterzeit Korrekturen bei Dateien und Ordnern vornehmen!

 /

DirectX 12 doesn't work on my Windows 11, why?

 /

New save options for custom text (wildcards), how to?

 /

Audio Devices, Sound and Playback in Windows 10 / 11!

 /

Digital calendar day clock help people keep time orientation and be more independent!

 /

Neben Schreiben, Löschen und Unbenennen würde ich auch noch gerne Kopieren überwachen?

 /