NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ ospf ğ set ğ global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set global ? Kullanım: set global [routerid=] [[asborder=]yes|no] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametreler: Etiket Değer routerid - Yönlendiricinin IP adresi. asborder - Yönlendiricinin bir Özerk Sistem (AS) sınır yönlendiricisi olup olmadığını belirtir. Bir AS sınır yönlendiricisi, statik yollar ve Yönlendirme Bilgisi İletişim Kuralı (RIP) gibi diğer yol kaynaklarından dış yönlendirme bilgilerini OSPF AS'ye bildirir. AS sınır yönlendiricileri iç veya alan sınırı yönlendiricileri olabilir ve omurgaya bağlanabilir. Aşağıdaki değerlerden biri: yes: Özerk Sistemler sınır yönlendiricisi etkin. no: Özerk Sistemler sınır yönlendiricisi devre dışı. loglevel - Aşağıdaki değerlerden biri: none: Olay Görüntüleyici'de günlük tutma. error: hataların Olay Görüntüleyici'de günlüğünü tut. warn: hataların ve uyarıların Olay Görüntüleyici'de günlüğünü tut. info: en çok bilginin günlüğünü tut. Açıklamalar: Genel OSPF parametrelerini değiştirir. Örnek: set global 10.0.0.1 asborder=yes loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / GLOBAL

netsh routing ip ospf set global - Windows 2000/XP - Komutları Genel OSPF parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov6
IPv4 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak şekilde girdiyi güncelleştirir.
netsh routing ipx rip delete filter
Süzgeç listesinden bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini siler.
netsh ras ipx set negotiation
?stemci RAS ba?lant?lar? için IPX anlaşmas? yap?l?p yap?lmad???n? ayarlar.
netsh interface ip show
Bilgi gösterir.
netsh routing ip relay set global
DHCP Aktarma Arac?s? yap?land?rmas? için genel parametreleri ayarlar.
netsh p2p idmgr show stats
Kimlik istatistiklerini görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Genel OSPF parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/global.htm
0.202
16769

Will Explorer Q-Dir work on Windows 11, 10, 8.1, ...?

 /

You do not need a Windows magnifier to discover the errors in memory!

 /

Bei der Windows Desktop Aero Uhr den Sekunden Zeiger ausblenden, wie?

 /

Convert the IKEA DUKTIG play kitchen onto castors!

 /

Den Lautsprecher für die Wiedergabe in Windows 11 auswählen!

 /

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

Wo finde ich das Windows Herunterfahren Dialog Fenster in Windows 8.1/10?

 /

How do I open an ISO file on a Windows (10, 8.1) computer?

 /

Animated GIF support in the preview window of the File Explorer!

 /

Activate desktop icons on Windows 11!

 /

How much memory does windows 10 / 11!

 /