NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ ospf

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler. delete - Bir yapılandırma girişini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - Geçerli içeriğe karşılık gelen yönlendirme iletişim kuralını yükler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF

netsh routing ip ospf - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ip ospf' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete staticroute
Yol tablosundan bir statik siler.
netsh ras ip add
Bir tabloya ö?eleri ekler .
netsh interface delete interface
Yönlendiriciden bir arabirimi siler.
netsh routing ip ospf show global
Genel OSPF parametrelerini gösterir.
netsh p2p group db help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ipx update
Bir arabirimdeki otostatik yollar? güncelleştirir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh routing ip ospf' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf.htm
0.186
16530

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

What is a SIM swap?

 /

The random number algorithms is many times faster than c++ rand, why?

 /

Kann ich den Touch Screen unter Windows 11 kalibrieren!

 /

What are print jobs?

 /

Run Performance Test on Windows 7 ergo Windows Experience Index!

 /

Where is the classic calculator in Windows 11, 10, ... (find, start, run)?

 /

Help Windows 10/11 has no fax and scan function, where is it?

 /

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /

Is there in Windows 10 or 11 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /

What are blue double arrows in File Explorer Windows 11, 10?

 /

Explorer View Grouping, hows to turn off in Q-Dir list views!

 /