NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ autodhcp ğ set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set global - Genel DHCP ayırıcısı parametrelerini değiştirir. set interface - Arabirim için DHCP ayırıcısı parametrelerini değiştirir.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET

netsh routing ip autodhcp set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set negotiation
?stemci RAS ba?lant?lar? için IP anlaşmas? yap?l?p yap?lmad???n? ayarlar.
netsh interface ip delete wins
Belirtilen arabirimden WINS sunucusunu siler.
netsh routing ip relay add interface
DHCP Aktar?m Arac?s?'n? arabirim üzerinde etkinleştirir
netsh p2p idmgr delete
Kimlikleri ve gruplar? siler.
netsh winsock show catalog
Winsock Katalo?u'nun içindekileri görüntüler.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Belirtilen iletişim kural?n?n tercih düzeyini siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set.htm
0.187
15789

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the rain!

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

I want to have @ on key A and not on Q, example in QTP!

 /

For what, I am an expert and I know what I am doing?

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /

Can I delete files excluding the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

ShellExecuteEx Funktion, Suche LPCITEMIDLIST!

 /

Can i test on the second monitor the pixels?

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

Wo sind meine Downloads geblieben auf Windows 10!

 /

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, can I?

 /

Commando Linie to Rename multiple files in the File Explorer Views!

 /