netsh routing ip autodhcp set - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ autodhcp ğ set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set global - Genel DHCP ayırıcısı parametrelerini değiştirir. set interface - Arabirim için DHCP ayırıcısı parametrelerini değiştirir.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET

netsh routing ip autodhcp set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set negotiation
?stemci RAS ba?lant?lar? için IP anlaşmas? yap?l?p yap?lmad???n? ayarlar.
netsh interface ip delete wins
Belirtilen arabirimden WINS sunucusunu siler.
netsh routing ip relay add interface
DHCP Aktar?m Arac?s?'n? arabirim üzerinde etkinleştirir
netsh p2p idmgr delete
Kimlikleri ve gruplar? siler.
netsh winsock show catalog
Winsock Katalo?u'nun içindekileri görüntüler.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Belirtilen iletişim kural?n?n tercih düzeyini siler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set.htm
0.109
15789

Long file and folder paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10?

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

File and Files?

 /

Move Files with Powershell and CMD (examples)!

 /

Why search and find lost space on hard drives for Windows?

 /

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /

Restart the MS Explorer in Windows 8.1 / 10 (Reset, Filemanager)!

 /

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /

Preview, rotate, customize the page to PDF!

 /

What is Multi-Core Processors?

 /

USB-Laufwerke, die nicht erkannt werden unter Windows 10/8.1/7, warum?

 /