netsh routing ip autodhcp set - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ autodhcp ğ set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set global - Genel DHCP ayırıcısı parametrelerini değiştirir. set interface - Arabirim için DHCP ayırıcısı parametrelerini değiştirir.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET

netsh routing ip autodhcp set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set negotiation
?stemci RAS ba?lant?lar? için IP anlaşmas? yap?l?p yap?lmad???n? ayarlar.
netsh interface ip delete wins
Belirtilen arabirimden WINS sunucusunu siler.
netsh routing ip relay add interface
DHCP Aktar?m Arac?s?'n? arabirim üzerinde etkinleştirir
netsh p2p idmgr delete
Kimlikleri ve gruplar? siler.
netsh winsock show catalog
Winsock Katalo?u'nun içindekileri görüntüler.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Belirtilen iletişim kural?n?n tercih düzeyini siler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set.htm
0.249
15789

Kann man den USB-Laufwerksbuchstabe bei Windows-7 ändern?

 /

Probleme mit Windows 10 Ordnerschutz und Defender!

 /

IIS Web Server on Windows 10!

 /

Open a second drive of folder in new window (Tab)?

 /

Print what you see in Explorer Views!

 /

Open the Disk-Management in Windows 10 or 8.1?

 /

Add and maintain custom columns in File Explorer Windows 10!

 /

How to switch user accounts on windows 8 / 8.1 (change, swop)?

 /

Start programs with different priority classes, can I do on Windows 10/8.1/7?

 /

Is there a command line option to start the program minimized?

 /

Turn off auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

 /

Mouse Cursor Hide Turn off and Options via the Windows taskbar!

 /