netsh ğ routing ğ ip ğ autodhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler. delete - Bir yapılandırma girişini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - Geçerli içeriğe karşılık gelen yönlendirme iletişim kuralını yükler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP


Quick - Link:
netsh winsock show
Bilgi gösterir.
netsh routing ip delete persistentroute
Kal?c? statik bir yolu siler.
netsh interface ipv6 isatap help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ`netsh routing ip autodhcp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp.htm
0.093
17778
The drawing / paint program under Windows 11? Open Sound Volume Mixer in Windows 11! WEBP, EMF, WMF, ... in Q-Dir File Explorer views! A short, how do I use the new file time stamp setter! In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds! Delete and restart the print queue with a batch file! Disable DontSleep via the Windows To-Tray area! Suggestions from users for the Quad Explorer! Directory expression Directory structure and file details! Quickly cut a picture with the Photo APP under Windows!(0)