NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set filter - Belirtilen arabirimde süzgeç özniteliklerini değiştirir. set interface - Arabirim durumunu belirler. set loglevel - Genel günlüğe alma düzeyini ayarlar. set persistentroute - Kalıcı statik bir yolu değiştirir. set preferenceforprotocol - Belirtilen iletişim kuralının tercih düzeyini belirler. set rtmroute - Kalıcı olmayan bir netmgmt yolunu değiştirir. set scope - Bir çok noktaya yayın kapsamının adını belirler.

NETSH / ROUTING / IP / SET

netsh routing ip set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifstats
Arabirim baş?na DHCP Aktarma Arac?s? istatistiklerini gösterir.
netsh p2p pnrp cloud repair
Bölme alg?lamas?n? ve onar?m?n? başlat?r.
netsh delete helper
Bir yard?mc? DLL'i kald?r?r.
netsh routing ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set privacy
Gizlilik yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show mfestats
Çok noktaya yay?n ileten giriş istatistiklerini görüntüler
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/set.htm
0.156
14021

Selected text to uppercase or lowercase Word Example!

 /

Welches Windows-8 ist das Richtige für mich (Vergleiche, Übersicht)?

 /

Query CPU usage via the cmd.exe Windows command prompt?

 /

Download Windows 7 Starter, Home (Basic Premium), Professional, Ultimate!

 /

Where can I find documents on Windows?

 /

Can I turn off all Colors Highlighting of files and directorys?

 /

Why is in Desktop-OK the volume mixer?

 /

Can I see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

Can I use Whatsapp on the Windows Desktop PC!

 /

Create a password reset disk for Windows 8.1 and Win 10 4 PW restore?

 /

Scanning with WinScan2PDF under Windows 11 is possible!

 /

Difference between Word * .doc and * .docx documents?

 /