NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set filter - Belirtilen arabirimde süzgeç özniteliklerini değiştirir. set interface - Arabirim durumunu belirler. set loglevel - Genel günlüğe alma düzeyini ayarlar. set persistentroute - Kalıcı statik bir yolu değiştirir. set preferenceforprotocol - Belirtilen iletişim kuralının tercih düzeyini belirler. set rtmroute - Kalıcı olmayan bir netmgmt yolunu değiştirir. set scope - Bir çok noktaya yayın kapsamının adını belirler.

NETSH / ROUTING / IP / SET

netsh routing ip set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifstats
Arabirim baş?na DHCP Aktarma Arac?s? istatistiklerini gösterir.
netsh p2p pnrp cloud repair
Bölme alg?lamas?n? ve onar?m?n? başlat?r.
netsh delete helper
Bir yard?mc? DLL'i kald?r?r.
netsh routing ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set privacy
Gizlilik yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show mfestats
Çok noktaya yay?n ileten giriş istatistiklerini görüntülerWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/set.htm
0.186
14021

Switch in Windows 8.1 between local and Microsoft account!

 /

Find color filter settings under Windows 10, can I!

 /

Set default Font for the Desktop Short Note!

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Find the Wallpapers directory on Windows-10, can I?

 /

Mouse Hearts for the Windows-10 Desktop!

 /

Downloadadresse IE-8 Windows-XP x32(x86) und x64!

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /

I would like to see the full name of the directory in the tab!

 /

USB Stick überprüfen bei Windows 7, wie geht das?

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /