NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add registeredserver ? add registeredserver [ [domain = ] etki alanı [server = ] sunucu ] Belirtilen Windows 2000 bilgisayarını belirtilen etki alanındaki Active Directory içindeki RAS sunucusu olarak kaydeder. server - RAS sunucusu olarak kaydedilecek olan bilgisayarın bilgisayar adı. Herhangi bir sunucu belirtilmezse, komutun verildiği bilgisayar kabul edilir. domain- belirtilen sunucunun kaydedileceği etki alanı. Herhangi bir etki alanı belirtilmezse, komutun verildiği bilgisayarın birincil etki alanı kabul edilir.

NETSH / RAS / ADD / REGISTEREDSERVER

netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - Komutları Verilen Windows 2000 bilgisayar?n? verilen etki alan?n?n / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip ospf add area
Alan ekler.
netsh interface set credentials
Bir arabirimi ba?lamak için kullan?lacak kimlik bilgilerini ayarlar.
netsh routing ipx sap add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh ras show authmode
Kimlik do?rulama modunu gösterir.
netsh interface ip show tcpstats
TCP istatistiklerini görüntüler.

Windows-10
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/add/registeredserver.htm

0.062

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

Bitlocker deaktivieren, geht sowas in Win-10?

 /

Is there the Quad-Directory File Manager for Linux or Mac OS X?

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

System Sounds adjust, change or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

Save and restore the positions of the Windows Desktop Icons + nice extra Tools. 

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, how to?

 /

How can I change / install / add the language(s) in Windows 10?

 /