NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add registeredserver ? add registeredserver [ [domain = ] etki alanı [server = ] sunucu ] Belirtilen Windows 2000 bilgisayarını belirtilen etki alanındaki Active Directory içindeki RAS sunucusu olarak kaydeder. server - RAS sunucusu olarak kaydedilecek olan bilgisayarın bilgisayar adı. Herhangi bir sunucu belirtilmezse, komutun verildiği bilgisayar kabul edilir. domain- belirtilen sunucunun kaydedileceği etki alanı. Herhangi bir etki alanı belirtilmezse, komutun verildiği bilgisayarın birincil etki alanı kabul edilir.

NETSH / RAS / ADD / REGISTEREDSERVER

netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - Komutları Verilen Windows 2000 bilgisayar?n? verilen etki alan?n?n / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip ospf add area
Alan ekler.
netsh interface set credentials
Bir arabirimi ba?lamak için kullan?lacak kimlik bilgilerini ayarlar.
netsh routing ipx sap add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh ras show authmode
Kimlik do?rulama modunu gösterir.
netsh interface ip show tcpstats
TCP istatistiklerini görüntüler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/add/registeredserver.htm
0.062

What is a Windows document?

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog to run Commands!

 /

Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)?

 /

Enable/disable Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

Ändern des Product Key´s in Windows 10 für eine Neu-Aktivierung von Win-10, aber wie?

 /

Show delete confirmation dialog in Windows-8.1 when delete file!

 /

Könnte man in den einzelnen Fenstern nicht den \.. Ordner (eins nach oben) mit einblenden?

 /

After updating Win-10 no space on the disk, what now?

 /