NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add registeredserver ? add registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zaregistruje zadaný počítač se systémem Windows 2000 jako server RAS v aktivním adresáři určité domény. server - název počítače určený k registraci jako server RAS. Není-li zadán server, pokládá se za server počítač, ze kterého je příkaz vydán. domain - doména, v níž je třeba daný server registrovat. Není-li doména zadána, pokládá se za doménu primární doména počítače, z kterého je příkaz vydán.

NETSH / RAS / ADD / REGISTEREDSERVER

netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
netsh interface set credentials
Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.
netsh interface ip show tcpstats
Zobrazí statistiku protokolu TCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/registeredserver.htm
0.187
19831

Where is the difference to shut down and reboot Windows 10 (8.1, IE 11, 7)?

 /

Was sind Unicode-Schriftarten?

 /

Command to restart programs via command prompt?

 /

Wo ist der Ordner von Windows-10 Hintergrundbilder!

 /

What is a blue screen?

 /

Extend the Directory-Tree automatically in MS File-Explorer!

 /

The most signifying Office keyboard shortcuts in MS Word!

 /

Clear and Reset the Thumbnail Cache in Windows 10, Thumbs.db?

 /

The handy short note on the Windows desktop is always in the foreground!

 /

Scan works also on Windows 10 to easy save into PDF!

 /

Windows always in the foreground under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Samsung Galaxy turn off the mobile Internet (turn off, on)?

 /