netsh » ras » add » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add registeredserver ? add registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zaregistruje zadaný počítač se systémem Windows 2000 jako server RAS v aktivním adresáři určité domény. server - název počítače určený k registraci jako server RAS. Není-li zadán server, pokládá se za server počítač, ze kterého je příkaz vydán. domain - doména, v níž je třeba daný server registrovat. Není-li doména zadána, pokládá se za doménu primární doména počítače, z kterého je příkaz vydán.

NETSH / RAS / ADD / REGISTEREDSERVER


Quick - Link:
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.
netsh interface ip show tcpstats
Zobrazí statistiku protokolu TCP.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/registeredserver.htm
0.108
19831

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

Question! Windows 10 test page print, but can I?

Deactivate recently added apps in the Windows 10/11 start menu!

Download free text editing program!

Find Advanced display Settings on Windows 10 / 11 and server!

Download ISS Web Server for Windows 10/11 good and for free!(0)