NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add registeredserver ? add registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zaregistruje zadaný počítač se systémem Windows 2000 jako server RAS v aktivním adresáři určité domény. server - název počítače určený k registraci jako server RAS. Není-li zadán server, pokládá se za server počítač, ze kterého je příkaz vydán. domain - doména, v níž je třeba daný server registrovat. Není-li doména zadána, pokládá se za doménu primární doména počítače, z kterého je příkaz vydán.

NETSH / RAS / ADD / REGISTEREDSERVER

netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
netsh interface set credentials
Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.
netsh interface ip show tcpstats
Zobrazí statistiku protokolu TCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/registeredserver.htm
0.155
19831

Handwriting personalization on a Windows 10/11 Tablet PC, how to?

 /

Microsoft Surface Pro Soundkarte defekt, was kann ich machen?

 /

Load and save the Windows 10 start menu with PowerShell!

 /

New overview of commands and better editable keyboard commands!

 /

How do I remove the opening, closing, ejecting tool? (Portable, Installed)

 /

Create desktop shortcut in Windows (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Change the modification date of a Windows file, for 11, 10, 8.1, ...!

 /

Query CPU usage via the cmd.exe Windows command prompt?

 /

Open the Indexing Options in Windows 10/11!

 /

Zeichenfolge ersetzen für Unicode in c++ Visual Studio!

 /

Wie erhöhe ich die Geschwindigkeit der Festplatte (SSD/HDD)?

 /

Put the processor to full load to 100 percent under Windows 10 / 11!

 /