NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add registeredserver ? add registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zaregistruje zadaný počítač se systémem Windows 2000 jako server RAS v aktivním adresáři určité domény. server - název počítače určený k registraci jako server RAS. Není-li zadán server, pokládá se za server počítač, ze kterého je příkaz vydán. domain - doména, v níž je třeba daný server registrovat. Není-li doména zadána, pokládá se za doménu primární doména počítače, z kterého je příkaz vydán.

NETSH / RAS / ADD / REGISTEREDSERVER

netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
netsh interface set credentials
Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.
netsh interface ip show tcpstats
Zobrazí statistiku protokolu TCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/registeredserver.htm
0.155
19831

Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10?

 /

Hi, is it possible to kill all favorite processes at once?

 /

Mit Windows 7 den PC neu aufsetzen / Neuinstallation!

 /

Run Performance Test on Windows 7 ergo Windows Experience Index!

 /

Striking in neon color with date and time on Windows 11, 10, ... MS OS!

 /

USB Debugging Developer Mode Enable Samsung Galaxy (Android)?

 /

Was ist ein Desktop, mit Beispiel?

 /

Windows-Eingabeaufforderung breiter machen?

 /

Explorer View Grouping, hows to turn off in Q-Dir list views!

 /

Digital Clock on Surface Pro Win 10/11 and Windows 7 Background!

 /

Where is the administrator run dialog on Windows 11?

 /

Open the Windows 10 or 11 disk management!

 /