NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add filter - Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / ADD

netsh routing ipx sap add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx update
Aktualizuje autostatické trasy na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp peer show registration
Vypíše názvy partnerů.
netsh diag show news
Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/add.htm
0.14
15471

Run Windows 10/11 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

Error message: You might not have enough rights!

 /

In run-command is the control panel not correctly displayed!

 /

Can I enable Dark Mode in Windows 11?

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Was ist ein Timer?

 /

I can not display and see MP3 tags in Quad Explorer on Windows 11/10?

 /

Datenträgerprüfung beim Starten von Windows-10, danach schwarzer Bildschirm?

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

Help the Windows 11 does not have a full administrator!

 /

Can I also use the BUGs under Windows 11?

 /