netsh p2p pnrp peer show registration - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » show » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show registration ? Použití: show registration [[cloud=]] Parametry: cloud - Shluk, jehož registrované názvy se mají zobrazit. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Vypíše názvy partnerů registrované touto instancí prostředí netsh. Příklady: show registration cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer show registration - Windows 2000/XP - Příkazy Vypíše názvy partnerů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, show, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Vypíše názvy partnerů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show/registration.htm
0.186
16600

Die schönste Windows Desktop Uhr mit Aero Technik!

 /

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

Was heißt anonym anrufen

 /

Forget the Font Name!

 /

For what is the short desktop note for Windows good?

 /

An Altarnative Scann Software for free is WinScan2PDF!

 /

Eine einzige Baumstruktur, für alle 4 Explorer Fenster verwenden?

 /

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /

What is a documents folder?

 /

Ein Stress-Test für den Windows-Computer: Prozessor, Grafik und Festplatte!

 /

Has DesktopOK Save option for correct layout naming at multi-screens?

 /