NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show global - Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP. show interface - Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW

netsh routing ip autodhcp show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.
netsh routing ip nat add addressrange
K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show.htm

0.031

Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows!

 /

Change timestamps for certain files!

 /

Horizontales Scrollen mit Always-Mouse-Wheel, aber wie?

 /

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

Change the Directory in Command Prompt Tab-View!

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views?

 /