NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show global - Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP. show interface - Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW

netsh routing ip autodhcp show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.
netsh routing ip nat add addressrange
K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show.htm
0.421
14504

Sound Mixer from Taskbar Tray!

 /

Has DesktopOK Save option for correct layout naming at multi-screens?

 /

Ordner aus Explorer 1 nach Explorer 2 übertragen, bzw. öffnen?

 /

Spell checker Windows 10 spelling mistakes, settings!

 /

How to format new hard drive, create new partition/volume in Windows 8.1/10?

 /

Kann ich den Positionsverlauf löschen, abstellen in Windows-10?

 /

Errors, occasional incorrect calculation and centering of the text (DT_CENTER)!

 /

Can I add directories to the library in Explorer Windows 10?

 /

Copy files excluding directory under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Enable print logging on Windows 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

Die Windows Tastenkombination fürs Herunterfahren, alle MS OS?

 /

The improved quad explorer file preview on Windows 10, 8.1, ..!

 /